PŘIHLÁŠKY DO STUDENTSKÝCH PROGRAMŮ CERN DO 27. BŘEZNA


Studenti českých vysokých škol mají díky dohodě MŠMT s CERN větší šanci uspět ve výběrových řízeních do studentských programů CERN. O podporu v rámci programů se mohou ucházet studenti českých vysokých škol z technických oborů doktorského, magisterského i bakalářského studia, a to například v oborech, jakými jsou aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika a podobně. Programy nabízí příležitosti rovněž pro studenty takzvaných „administrativních oborů“, jakými jsou finance, právo, logistika nebo tlumočnictví.

Doktorský program CERN umožňuje studentům převážně technických oborů pracovat v CERN na své dizertační práci. O stáž se mohou ucházet studenti působící v oborech, jakými jsou aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika a podobně. Délka trvání stáže je od 6 do 36 měsíců.

Technický program CERN je určen pro studenty bakalářského a magisterského stupně. O stáž se mohou ucházet studenti působící v oborech, jakými jsou aplikovaná fyzika, IT, strojírenství, elektronika, robotika, matematika a podobně. Stáž trvá od 4 do 12 měsíců. Do programu je každoročně vybíráno na 120 studentů.

Administrativní program CERN se zaměřuje na studenty ekonomických a humanitních oborů, jakými jsou právo, finance, ekonomika, logistika, tlumočnictví, nbeo personalistika. Stáž trvá od 2 do 12 měsíců.

Aktuální termín pro podávání přihlášek do studentských programů CERN je stanoven na 27. března 2023 do 12:00.

Více informací naleznete na webových stránkách CERN v odkazech výše, případně kontaktujte Ing. Ondřeje Nováka z odboru výzkumu a vývoje MŠMT: ondrej.novak@msmt.cz.

Stáže jsou ze strany CERN placené ve výši od 3 300 CHF měsíčně.

Zdroj: MŠMT