Řemesla jsou sázka na jistotu, s jejich výběrem pomůže nový web BUĎ MISTR!


Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů (JSRLZ) společně s Jihočeskou hospodářskou komorou (Jhk) si dlouhodobě klade za cíl zlepšit povědomí o řemeslných oborech. Z průzkumu Jhk mezi rodiči dětí druhého stupně základních škol vyplývá, že 93 % rodičů je přesvědčeno o důležitosti řemesel a jejich zachování, ale přesto pouze 20 % rodičů uvažuje, že by jejich dítě mohlo studovat učební obor. S tím souvisí fakt, že se dlouhodobě snižuje počet žáků na středních odborných učilištích. Tento trend se týká i oboru stavebnictví, kde dlouhodobě chybí nejen žáci i odborníci.

Jhk a JSRLZ spustila nový web budmistr.cz, který představuje osm perspektivních řemesel jak z pohledu jejich studia, tak následného uplatnění. Všechny obory souvisí se stavebnictvím, kde je doslova „hlad“ po kvalitních řemeslnících.

„Zdaleka již neplatí, že řemeslník dělá podřadnou práci za málo peněz. Šikovných řemeslníků je dnes nedostatek, a tak ten, který se rozhodne pro řemeslo, si vydělá nemalé peníze. Pokud se pak postaví na vlastní nohy, má velkou šanci vybudovat si firmu se solidním příjmem. Stále však slýcháváme od rodičů, ale často i pedagogů, klišé – když se nebudeš dobře učit, půjdeš na řemeslo. Tento názor bychom chtěli změnit. Vyučit se řemeslníkem totiž má v dnešní době budoucnost,“ říká Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory (Jhk).

Řemesla zachovávají dlouholeté tradice, ale také přináší perspektivní činnosti z hlediska volby povolání. I přesto řemesla zaznamenávají v posledních letech malý zájem žáků o jejich studium, což způsobuje nedostatek řemeslníků na trhu práce, a tím i nárůst cen nemovitostí či služeb spojených s výstavbou.

 „Portál www.budmistr.cz, který vznikl v rámci projektu Podpora řemesel, je určený zejména rodičům a dětem a najdou zde informace o tom, co se v daném oboru naučí, jaké dovednosti získají, seznam učilišť, které daný obor v rámci Jihočeského kraje vyučují a kde najdou uplatnění“, dodává Barbora Sejková z JSRLZ. Zároveň zde najdou zkušenosti řemeslníků i nabídky možné praxe.

Řemeslné profese jsou vhodné obzvláště pro ty, kteří přemýšlí, co a jak by se dalo vyrobit. Často jsou to děti šikovné a vynalézavé, které se nebojí přidat ruce k dílu. Mají rády tvůrčí práce a rádi využívají moderní technologie. Ti, kteří se vyučí a získají praxi, jsou často mistrem svého řemesla, které si okolí nejen chválí, ale i váží. Navíc jsou za svou práci dobře finančně odměněni, ale vidí také výsledky své práce, které zhmotňují do konkrétních výrobků.

Webový portál Buď mistr je součástí projektu Podpora řemesel, který je realizován za finanční podpory Jihočeského kraje v rámci Dotačního programu Podpora technického vzdělávání.