Reforma financování regionálního školství začne platit od 1. září 2018


TZ: MŠMT / 16.4.2018

Novela školského zákona nabývá účinnosti dnem 1. září 2018, s výjimkou některých ustanovení. Školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí pak budou podle tohoto zákona financovány od 1. ledna 2019. Text tohoto zákona je přístupný zde: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=841. MŠMT v současné době připravuje všechny prováděcí právní předpisy.

Reforma se soustřeďuje na oblast financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí (dále jen „RgŠ ÚSC“). Principy financování soukromých a církevních škol zůstávají stejné jako dosud.

O co se jedná:

  • a)     Narovnání systému rozdělování peněz
  • b)     Školy dostanou prokazatelně víc peněz na zkvalitnění vzdělávání
  • c)     Ředitelé získají jasná pravidla pro financování, systém bude předvídatelný
  • d)     Zjednodušení ekonomické administrativy.
  • e)     Pravomoci ředitelů škol nejsou změnou nijak omezeny.

Podrobné informace naleznete na webu MŠMT. Zde najdete i odpovědi na často kladené otázky.

Zdroj: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy