Projekty paktu zaměstnanosti pomohly více jak 3700 účastníkům získat užitečné informace k uplatnění na trhu práce


Jihočeský pakt zaměstnanosti, jehož nositelem je JSRLZ, se zabývá koordinovaným řešením problémů trhu práce. V průběhu posledních dvou let podpořil pakt prostřednictvím vzdělávání či praxí více jak 3700 osob 

V rámci projektů Cesta k práci a Zpátky do práce 50+ mělo šanci připravit se na zaměstnání a získat praxi či práci více jak 100 osob registrovaných na úřadu práce a přes 3600 žáků připravujících se ke vstupu na trh práce!  

Starším lidem chybí motivace 

„Ačkoliv se Jihočeský kraj dlouhodobě nepotýká s problémy vysoké nezaměstnanosti, identifikovali jsme spolu s Úřadem práce, partnerem obou projektů, dvě cílové skupiny, kterým je potřeba se intenzivněji věnovat,“ sdělila Michaela Fouňová, manažerka projektu Zpátky do práce a doplňuje, že se jedná především o osoby starší padesáti let, kteří se často potýkají s dlouhodobou nezaměstnaností z důvodu ztráty motivace a sebedůvěry. „Během dvou let se nám osvědčila jak práce ve skupinách, tak i individuální přístup. Z celkem 99 přihlášených osob, získalo zaměstnání 60 z nich a aktuálně s dalšími 20 hledáme společně cesty na pracovní trh,“ bilancuje Michaela Fouňová výsledky projektu Zpátky do práce 50+ a zároveň hodnotí druhý projekt, který byl zaměřen na další skupinu osob – mladé do 25 let, včetně žáků a studentů posledních ročníků či semestrů středních a vysokých škol: „Ukázalo se, že potřeby se připravit na trh práce nejsou u mladých absolventů. Ti aktuálně mohou práci najít téměř okamžitě. Zaměřili jsme se tedy na přípravu žáků a i přesto, že prozatím nemají o práci nouzi, je třeba, aby se připravili i na dobu, kdy situace nemusí již být tak příznivá.“ V rámci projektu Cesta k práci mělo více jak 3 600 účastníků možnost připravit se na své budoucí povolání formou kurzů, odborných přednášek, ale i praxí.  

Flexibilní formy zaměstnání 

„Financování zmiňovaných projektů sice na přelomu roku končí, ale naše práce určitě bude pokračovat. Se startem nového roku se zaměříme na flexibilní formy zaměstnání, včetně podpory zaměstnavatelů, kteří se je rozhodnou zavádět,“ uzavřela Michaela Fouňová.  

O projektech se více dozvíte na http://www.mojeprofese.cz, kde od ledna 2019 budou uveřejněny informace o novém projektu FlexiSTART do práce, který je určený pro osoby na ÚP, kteří se chtějí stát opět součástí trhu práce.

Projekty jsou realizovány za podpory Evropské Unie z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.