Webový portál impulsprokarieru.cz propojuje firmy se školami


Od listopadu mohou žáci, rodiče, pedagogové, ale i personalisté z firem využít webový portál, který nabídne nejen průvodce výběrem střední školy, ale také užitečné informace o požadavcích trhu práce. Jihočeská hospodářská komora tak rozšířila nabídku nástrojů základních a středních škol v Jihočeském kraji pro potřeby kariérového poradenství a odborného vzdělávání.  

Prvním listopadem počínaje byly spuštěny internetové stránky www.impulsprokarieru.cz, který nabízí řadu informací z oblasti volby povolání. Petr Rejnek z Jihočeské hospodářské komory přibližuje, co vše je možné na portálu nalézt: „Internetové stránky, a tedy i poskytované informace na nich, jsou rozděleny dle skupin, na které cílí. Celý web je poskládán tak, aby každý našel informace, které potřebuje. Žáci základních škol tak zde naleznou souhrnné informace k jejich volbě povolání, a to od kariérového online screeningového nástroje, který jim pomůže s jejich profesní orientací a preferencemi studijních oborů, až po přehled středních škol a seznam poradenských míst, kam se mohou v rámci kariérového poradenství obrátit. Další připravovanou částí webu, kterou ocení zejména středoškoláci, jsou informace o jihočeských zaměstnavatelích v podobě databáze nejžádanějších pracovních pozic, ale také nabídka krátkodobých i dlouhodobých praxí, které mohou využít při studiu i mimo něj.  

Propojení škol a firem 

„Tento portál je jedním z nástrojů projektu Jihočeského kraje s názvem Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje, na kterém spolupracujeme mimo jiné i s Jihočeskou hospodářskou komorou. Ta realizuje jako partner projektu jednu z jeho částí Asistenční centrum Impuls pro kariéru a praxi. Smyslem této aktivity je nejen zkvalitnit kariérové poradenství a odborné vzdělávání v Jihočeském kraji, ale propojit je také s pracovním trhem, protože právě tam absolventi našich škol směřují. Je třeba neustále pracovat na slaďování potřeb trhu práce se vzdělávací sférou, a to bez zaměstnavatelů v dnešní době opravdu nelze,“ sdělila Hana Šímová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje.  

Podpora pedagogů při kariérovém poradenství 

Petr Rejnek dále přibližuje, že aktivity projektu směřují nejen k samotným žákům na základních a středních školách: „Snažíme se především podpořit samotné pedagogy a výchovné poradce, aby ke své práci měli nástroje, které jim pomohou. Vedle webových stránek a nového kariérového nástroje Salmondo, který mohou bezplatně využít k testování žáků druhého stupně základních škol v Jihočeském kraji, jsou to také interaktivní workshopy, které pro žáky i výchovné poradce pořádáme. Za necelý rok jsme jich žáky i učitele připravili více než 150 a většina z nich proběhla v jihočeských firmách,“ hodnotí Petr Rejnek. 

Střední školy i firmy se mohou bezplatně prezentovat 

Na čem zrovna JHK pracuje, je databáze jihočeských středních škol, firem a praxí, které budou na stránkách přístupné veřejnosti. „Aktuálně oslovujeme jak střední školy, tak i firmy, aby se na našem portále bezplatně registrovaly a pomohly nám tak s naplněním databází. Střední školy již svůj profil na webu mají, ale mohou si zde informace o své škole, činnosti i nabídce oborů doplnit a zdarma rozšířit. Zaměstnavatelé se naopak musí na webu registrovat, aby se zde jejich profil zobrazil. Stačí zadat základní údaje o firmě, nejčastějších pozicích a personální politice. Zároveň mohou nabídnout praxi nebo uvést aktuální nabídku pracovního místa a tím oslovit potenciální nové zaměstnance,“ seznamuje s možnostmi portálu Petr Rejnek.  

Principy stojí na spolupráci 

Za zmínku jistě stojí i principy v rámci Asistenčního centra, na které upozorňuje Ivan Loukota, ředitel Krajské pobočky úřadu práce v Českých Budějovicích a zároveň předseda Řídícího výboru Jihočeského paktu zaměstnanosti: „Nejedná se totiž o aktivitu, která po skončení projektu takzvaně usne. Snahou je propojit subjekty, které v oblasti kariérového poradenství již v regionu působí. Jedná se jak o úřady práce, které se v rámci svých Informačních poradenských středisek již řadu let volbou povolání zabývají, tak i pedagogicko-psychologické poradny, které žákům tápajících v rozhodování, odborně pomohou. Nezapomínejme, že na prvním místě v kontaktu se žáky jsou třídní učitelé a výchovní poradci na školách. Těm se však musí vytvořit podmínky, aby pro kariérové poradenství měli nejenom čas, ale i ty správné podpůrné prostředky.“  

Síť poskytovatelů poradenství 

Právě Jihočeský pakt zaměstnanosti, který se zabývá koordinovaným řešením problémů na regionálním trhu práce, iniciuje realizaci obdobných aktivit na principech partnerství. „Síť jednotlivých partnerů v oblasti kariérového poradenství je jednou z ukázek, jak se mohou služby doplňovat. Žák na základní škole získá prvotní informace od výchovného poradce na škole, který mu umožní nejen přístup ke kariérovému testu a jeho vyhodnocení, informační poradenské středisko úřadu práce žákům představí současné trendy na trhu práce a může i individuálně poradit a pokud si stále žák či rodič neví rady, může se objednat do pedagogicko-psychologické poradny. To, jak postupovat a na koho se obrátit, lze nově zjistit na jednom místě. Rodiče tak již nebudou muset tápat. Mohou se podívat na webový portál či mohou kontaktovat Asistenční centrum JHK,“ zhodnotil Ivan Loukota.  

Asistenční centrum „Impuls pro kariéru a praxi“ vzniklo v rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367), který je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je naplnění potřeb a odstranění nedostatků ve vzdělávání, které byly popsány v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji a příslušných analýzách a strategiích.  

Zdroj: Jihočeský podnikatel 4/2018