Popularizujeme techniku pomocí mimoškolních aktivit – STEM CLUBS


Popularizujeme techniku pomocí mimoškolních aktivit – STEM CLUBS

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů (JSRLZ) dokončila koncem roku projekt ERASMUS+ zaměřený na podporu techniky mezi žáky ZŠ a SŠ. Součástí projektu byly i krátkodobé výměnné pobyty, kde žáci získali mezinárodní zkušenosti. JSRLZ se rozhodla ve spolupráci pokračovat, a tak od ledna odstartovala navazující projekt STEM CLUBS. „Popularizovat techniku chceme prostřednictvím mimoškolních, technicky zaměřených kroužků pro žáky, vznikne i e-learningová platforma, kde si pedagogové z partnerských zemí budou předávat zkušenosti a nápady v dané oblasti, uvedla Michaela Rychnavská.

Nový projekt STEM CLUBS se zaměřuje zvyšování úrovně odborného vzdělávání technických a přírodovědných oborů, konkrétně si klade za cíl posílit spolupráci škol, firem a dalších aktérů trhu práce na regionální a mezinárodní úrovni a tím motivovat žáky základních škol ke studiu technických a přírodovědných oborů.

Co je STEM?

Koncept STEM  vznikl v USA v 90. letech minulého století pro označení vzdělávání v oborech přírodní vědy (Science), techniky (Technology) a technologie (Engineering)  a matematika (Matematics).

Přirozená blízkost a příbuznost těchto oborů vybízela k tomu, aby byly spojeny pod jedním označením. V průběhu prvního desetiletí 21. století i v současnosti je této oblasti věnována stále větší pozornost ve Spojených Státech i v Evropě zejména proto, že v těchto oborech povážlivě ubývá studentů a sílí jejich nezájem o studium předmětů STEM. Obory v oblasti STEM jsou přitom chápány jako rozhodující pro rozvoj a růst ekonomik, pro udržení konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje. V konceptu STEM je zřetelná orientace na vzdělávání, které je vnímáno jako podstatný faktor. Stále častěji je STEM vnímán jako komplex vzájemných implikací mezi uvedenými oblastmi.

Hlavním smyslem konceptu je příprava absolventů těchto oborů, zajištění pracovní síly v perspektivních oblastech. Tomu logicky odpovídá podpora studijních oborů na středoškolské i vysokoškolské úrovni, které mají potenciál takového absolventy připravit (vychovat). Nejde tedy ani tak o předměty samotné. Jako další cíle konceptu jsou uváděny: zvýšení podílu žen zaměstnaných v oborech STEM a kultivace nejlepších odborníků (expertů) pro obory STEM.

Proč je STEM vzdělávání důležité

V poslední době se musíme stále častěji vypořádávat s vědeckými a technologickými inovacemi. Ekonomové vyspělých zemí často poukazují na to, že nevzdělanost v oblasti STEM, tedy přírodních věd, techniky, technologií a matematiky, může vést ke ztrátě konkurenceschopnosti na trhu a mít nepříjemné důsledky pro budoucí rozvoj ekonomiky.

Kromě toho je potřeba zmínit, že s tím, jak stále přicházejí nové technologie a inovace, se musí postupně měnit i přístup ke vzdělávání. A právě STEM přibližuje výuku reálnému životu a nahrazuje klasické a teoretické pojetí výuky vzájemným propojením všech čtyř oborů. STEM je navíc skvělý v tom, že podporuje zvídavé myšlení, týmovou spolupráci a snahu logicky nacházet řešení.

zdroj: nuv.cz, jeduedu.cz