Organizace pracující s dětmi a mládeží mohou získat až 200 milionů z evropských fondů


Organizace pracující s dětmi a mládeží v oblasti neformálního vzdělávání mohou žádat o evropské prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). V právě vyhlášené výzvě s názvem Zvyšování kvality neformálního vzdělávání je pro žadatele z řad spolků připraveno celkem 200 milionů korun.

Výzva je vůbec první příležitostí pro žadatele, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží prostřednictvím neformálního vzdělávání, využít prostředky z evropských fondů k rozvoji své činnosti.

V nabídce volitelných aktivit je například tandemové vzdělávání, realizace projektových dnů nebo vznik klubů pro děti a mládež. Podpořené projekty by měly být zaměřeny také na rozšiřování znalostí pracovníků neformálního vzdělávání v oblasti nových metod a forem práce. Jedná se zejména o osobnostně sociální rozvoj, získání kompetencí v polytechnickém či projektovém vzdělávání, badatelských aktivitách, praktickém využívání ICT a v neposlední řadě i v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti. Výzva cílí i na propojování formálního a neformálního vzdělávání.

Žádosti o podporu z výzvy Zvyšování kvality neformálního vzdělávání budou přijímány od 28. února 2019 do vyčerpání alokace (v případě velkého množství kvalitních projektů je možné navýšení alokace.), nejpozději však do 6. ledna 2020 do 14:00 hod.

Celý článek s podrobnými informace naleznete zde.

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy