Očekávání u náboru zaměstnanců


V dynamickém světě pracovního trhu se očekávání a potřeby kandidátů neustále mění. ZPRÁVA SPOLEČNOSTI CRONOFY pro rok 2023 se zaměřuje na čtyři klíčové trendy, které formují současný náborový proces.

1. Rostoucí očekávání a netrpělivost u kandidátů. Zpráva zdůrazňuje, že kandidáti očekávají rychlejší odpovědi během náborového procesu. Až 40 % kandidátů očekává, že do šesti dnů od podání žádosti o práci se domluví na pohovoru. To je výrazný nárůst oproti 30,5 % v roce 2021 a 33 % v roce 2022. Nedostatek komunikace je pro 41 % kandidátů nejvíce frustrující částí náborového procesu.

2. Zkracování pozornosti a požadavek na efektivitu. Kandidáti mají stále kratší pozornost a očekávají rychlý a hladký náborový proces. Téměř polovina kandidátů (49 %) opustila proces, pokud trvalo příliš dlouho naplánovat pohovor. Navíc 72 % kandidátů uvedlo, že hladkost procesu pohovoru by ovlivnila jejich konečné rozhodnutí, zda práci přijmout či nikoli.

3. Důležitost lidského kontaktu a firemní kultury. Navzdory rostoucí automatizaci kandidáti stále oceňují lidský kontakt během náborového procesu. Chtějí být součástí firemní kultury, na kterou mohou být hrdí. Pomalý nebo chaotický proces plánování pohovorů může negativně ovlivnit jejich vnímání zaměstnavatele.

4. Rostoucí úrovně stresu a očekávání automatizace. Zpráva ukazuje, že úrovně stresu a úzkosti mezi kandidáty rostou, zejména mezi mladšími generacemi a ženami. 46 % respondentů uvedlo, že zpoždění v plánování pohovorů ovlivnilo jejich úrovně úzkosti. Současně kandidáti očekávají více automatizace v náborovém procesu. 62 % kandidátů by upřednostnilo automatizovaný systém, který efektivně řídí proces pohovoru namísto dlouhých komunikací zpět.

Porozumění a reagování na měnící se očekávání kandidátů je nezbytné pro úspěch v dnešním prostředí. Rychlost, efektivita, lidský kontakt a inovativní využití technologie jsou klíčové prvky, které kandidáti očekávají od náborových procesů. Firmy, které tyto trendy pochopí a přizpůsobí se jim, budou mít výhodu při přilákání a udržení nejlepších talentů na trhu.

Více ZDE