Obce, školy nebo firmy se mohu hlásit do Evropského týdne udržitelného rozvoje


Již po páté se letos na přelomu května a června koná Evropský týden udržitelného rozvoje. Evropský týden udržitelného rozvoje je celoevropský festival akcí, které propagují myšlenky udržitelného rozvoje a spolu s ním i organizace a jednotlivce. Každoročně se ho účastní desetitisíce lidí po celé Evropě. Pod jeho hlavičkou probíhají nejrůznější akce od dnů otevřených dveřích v solárních elektrárnách, přes sousedská setkání, promítání filmů až po městské slavnosti.

Týdenní svátek udržitelného rozvoje se koná od čtvrtka 30. května do středy 5. června, zájemci již nyní mohou registrovat akce, které spadají do období 25. května až 10. června. V loňském ročníku se registrovalo 92 udržitelných akcí a aktivit. Evropský týden udržitelného rozvoje cílí také na školy a vzdělávací instituce. Pedagogové a vychovatelé najdou na webu speciální sekci, kde najdou nejrůznější metodiky z oblasti environmentální výchovy a vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Materiály jsou rozdělené do tří úrovní podle věku pro mateřské, základní a střední školy. Konkrétní informace jsou k dohledání v sekci pro školy na webu Evropského týdne udržitelného rozvoje.

Pozvánky na všechny akce jsou k dispozici na webu www.tydenudrzitelnosti.cz. Zde si zároveň mohou zájemci zaregistrovat vlastní akci.

 V Česku týden udržitelnosti zastřešuje Ministerstvo životního prostředí, které nabídne vlastní zajímavé akce. Celý článek naleznete zde.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí