Nový ročník tradiční soutěže se zaměřením na přátelské zaměstnávání lidí 55+ v novém kabátě. Fajn firma 55+ odstartuje v září


Tisková zpráva JSRLZ, 9. srpna 2023

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. připravila s partnerskou společností Trenkwalder další ročník ocenění firem, které se věnují problematice zaměstnávání starších osob. Soutěž, do které se mohou zapojit podnikatelé, veřejná správa i neziskové organizace, se v letošním roce dočkala nového jména – Fajn firma 55+ bude novým titulem pro vítězné soutěžící, kteří mohou přihlášku posílat od 13. září do 6. listopadu 2023.

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. (JSRLZ) a společnost Trenkwalder a.s. mají tu čest oznámit nový ročník soutěže, která v minulosti nesla název Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+. „Letos uvádíme soutěž pod novým názvem „Fajn firma 55+“, který následuje po třech úspěšných letech předchozích ročníků. Cíle soutěže zůstávají stejné – podporovat zaměstnavatele k zaměstnávání osob starších 55 let a šířit povědomí o důležitosti této problematiky,” představuje Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, která je organizátorem soutěže.

Stárnutí populace je fenomén, který se nevyhne žádnému regionu, a Jihočeský kraj není výjimkou. Michal Veselý, generální ředitel společnosti Trenkwalder, která se stala spoluorganizátorem soutěže, upozorňuje, že společnosti se dnes stále častěji potýkají s absencí kvalitních pracovníků: „Jedním z řešení tohoto problému je přijímání osob ve věku 55+, kterých v našem regionu přibývá. Bohužel, stále existují předsudky vůči zaměstnávání osob starších 50 let, přestože jsou pro firmy velkým přínosem. Lidé v tomto věku přinášejí na pracoviště dlouholeté zkušenosti, vyšší míru loajality, spolehlivosti a zodpovědnosti,” vysvětluje Michal Veselý.

Cílem soutěže Fajn firma 55+ je ocenit a motivovat společnosti v Jihočeském kraji, které aktivně přistupují k zaměstnávání osob ve věku 55+ a vytvářejí přátelské pracovní prostředí pro tuto skupinu zaměstnanců. Současně tak organizátoři chtějí podpořit šíření informací o této problematice a pomoci odstraňovat předsudky, které panují mezi zaměstnavateli vůči zaměstnávání starších lidí.

Michal Veselý vysvětluje důležitost a přínosy soutěže: „Jihočeský kraj má obrovský potenciál, který spočívá ve zkušenostech a odbornosti starší generace. Společnosti, které aktivně zapojují starší pracovníky či seniory do svých řad, vytvářejí inovativní a pestrou pracovní kulturu, která vede k dlouhodobé spokojenosti a výkonnosti zaměstnanců. Tato dynamika pomáhá získávat nové talenty a udržet kvalifikované pracovníky ve firmě,” zdůrazňuje Michal Veselý s tím, že soutěž Fajn firma 55+ nabízí jedinečnou příležitost pro firmy v Jihočeském kraji prezentovat své úspěšné přístupy a strategie v oblasti zaměstnávání osob 55+. Rovněž motivuje ostatní společnosti k tomu, aby se inspirovaly a přijaly nové perspektivy ve svém přístupu k lidským zdrojům.

„Jsme rádi, že se spoluorganizátorem soutěže stala společnost Trenkwalder a.s., která na poli HR a personalistiky hraje nejen v našem regionu důležitou roli. Právě zaměstnavatelé, se kterými Trenkwalder úzce spolupracuje, jsou klíčoví aktéři se značným vlivem na utváření pracovního trhu. S rostoucím stárnutím populace je nutné, aby firmy byly aktivní a přizpůsobovaly se novým výzvám souvisejícím s tímto demografickým vývojem. Zaměstnávání osob nad 55 let se stává nezbytným prvkem pro udržení konkurenceschopnosti a dlouhodobého úspěchu podniků,” doplňuje Dana Feferlová.

Soutěž je určena pro podnikatelské subjekty, veřejnou a státní správu, neziskové organizace a společnosti s historií nejméně 1 roku, které mají sídlo či pobočku na území Jihočeského kraje. Přihlášky budou přijímány od 13. září do 6. listopadu 2023. Každá účastnící se společnost vyplní jednoduchou online přihlášku, kde stručně představí svůj přístup k zaměstnávání osob 55+.

Hodnocení společností bude probíhat ve třech kategoriích podle velikosti společností – Malá společnost (0–49 zaměstnanců), Střední společnost (50–249 zaměstnanců) a Velká společnost (nad 250 zaměstnanců). Výherci jednotlivých kategorií budou slavnostně oznámeni na slavnostním vyhlášení, které se uskuteční v prosinci.

JSRLZ a společnost Trenkwalder, jako organizátoři soutěže, věří, že Fajn firma 55+ bude silným impulsem pro posílení role osob starších 55 let na pracovním trhu. Partnerství s médii a dalšími organizacemi umožní šířit povědomí o této soutěži a zvýšit povědomí o potřebě podpory a uznání firem, které se věnují zaměstnávání lidí nad 55 let. I v letošním roce se tak do soutěže mohou zapojit partneři, a mediálně podpořit propagaci soutěže a ocenění výherců. „V předchozích ročnících právě díky našim partnerům obdrželi soutěžící krásné a hodnotné ceny,” uzavírá Dana Feferlová.

Zájemci o bližší informace se již dnes mohou se soutěží seznámit prostřednictvím webu Jihočeského paktu zaměstnanosti www.jcpakt.cz, pod jehož záštitou se soutěž koná. Obracet se mohou také na organizátory soutěže.

Organizátoři závěrem vyzývají všechny podnikatele a zaměstnavatele v Jihočeském kraji, aby se zapojili do soutěže Fajn firma 55+ a stali se součástí pozitivního příkladu, který povede k lepšímu a přátelskému zaměstnávání seniorů. Naše společné úsilí nám umožní dosáhnout udržitelného a inkluzivního pracovního prostředí, které přinese prospěch nejen firmám, ale i celému kraji.  Mějme společný cíl – přátelské zaměstnávání lidí 55+!