Jihočeské firmy by uvítaly kurzarbeit a rychlejší reakce vlády


V červnovém dotazníkovém šetření Jihočeské hospodářské komory, na který odpovědělo 86 firem, vyplynulo, že největším problémem firem během koronakrize bylo snížení odbytu výrobků a služeb. I nyní se jedná o problém, který v některých firmách přetrvává. Firmy by uvítaly kurzarbeit a rychlejší reakce ze strany vlády.

„Během dotazníkového šetření, které jsme realizovali mezi jihočeskými firmami, nám 77 % z nich potvrdilo, že největším problémem podnikatelů během pandemie bylo omezení odbytu výrobků a služeb, což zásadně snížilo finanční schopnosti firem. Tento problém ještě více prohlubovali odběratelé, kteří zpožďovali své platby a nedocházelo k včasnému plnění finančních závazků, nedostatek zaměstnanců z důvodu uzavření škol, a v neposlední řadě také uzavření hranic,“ nastiňuje výsledky rychlého informativního průzkumu Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory (Jhk). Šetření, jehož cílem bylo zjistit aktuální situaci mezi jihočeskými podnikateli, realizovala Jhk na konci června mezi téměř 90 firmami. Výsledky, které odrážejí situaci z doby nejvýraznějších vládních omezení, však mají dlouhodobý dopad. I proto je Jihočeská hospodářská komora chce zveřejnit a zpřístupnit dalším institucím.

Z průzkumu vyplývá, že většinu firem koronakrize zasáhla. Více jak třičtvrtě firem se potýkalo s poklesem tržeb, přičemž 10 % z nich dokonce tak výrazným, že nedosáhly ani 20 % původně stanoveného plánu. „Z komunikace s firmami víme, že i přesto, že se situace postupně zlepšuje, se zatím tržby nevrátily na původní úroveň. Především ve výrobních podnicích se zakázky, i po dvou měsících po uvolnění vládních opatření z důvodu koronakrize, stále drží na mnohem nižší úrovni než před krizí,“ zdůrazňuje Luděk Keist a dodává, že jsou zde i další navazující problémy, na které upozornili i sami respondenti. Dostatečně se například neřeší riziko druhotné platební neschopnosti.

Díky šetření je i patrné, co firmy nejvíce využívají z dostupné státní pomoci a co by uvítaly dále. Ze současných opatření je na prvním místě í program ANTIVIRUS. Následuje dočasné přerušení povinnosti evidence EET či odsunutí startu poslední vlny zavádění elektronické evidence tržeb. Firmy by však uvítaly režim kurzarbeit, tedy situaci, kdy firmy zaměstnancům zkrátí pracovní dobu a ušlý příjem firmám doplatí stát. Zásadní je také pro podniky včasnost zavádění opatření. V průzkumu zazněla kritika vlády na nedostatečnou pomoc podnikatelům, která v mnoha případech přišla až s velkým zpožděním.

Pozitivně vnímali zaměstnavatelé flexibilitu zaměstnanců při práci v on-line prostředí a při režimu home-office. Přestože se firmy setkaly i s problémy, dokázaly je včas vyřešit a přizpůsobit se, jak z hlediska softwarového či hardwarového vybavení, tak i organizace práce.

zdroj: jhk.cz