Je správný čas na přípravu pracoviště – COVID 19


Ministerstvo zdravotnictví připravilo webové stránky shrnující informace o koronaviru, kde je také zveřejněn manuál přípravy pracoviště na onemocnění COVID-19.

1.Hlavní zásady bezpečnosti:

 • Ujistěte se, že vaše pracoviště jsou čistá a hygienická.
 • Připomínejte všem osobám na pracovišti, aby si pravidelně a důkladně myli ruce mýdlem a používali vhodnou desinfekci.
 • Zajistěte respirační hygienu na Vašem pracovišti.
 • Sledujte aktuální informace a doporučení ke služebním cestám zaměstnancům na webu www.mzcr.cz a www.mzv.cz
 • Informujte své zaměstnance, dodavatele a zákazníky, že pokud zaznamenají příznaky podobné COVID19, ale také mírný kašel nebo zvýšená
 • teplota (37,3 ° C nebo více) musí zůstat doma.
 • Zaměstnancům je nutné zdůrazňovat, že musí zůstat doma i když mají jen mírné příznaky.

2. Připravte si plán pro případ, že se ve Vaší společnosti objeví případ COVID-19

Pro velké zaměstnavatele:

 • Vypracujte plán, jak postupovat, pokud někdo onemocní podezřením na COVID-19 na jednom z vašich pracovišť.
 • Plán by měl zahrnovat umístění nemocné osoby do místnosti, kde je ihned izolována od ostatních na pracovišti, což omezuje počet lidí, kteří mají kontakt s virem a kontaktuje místně příslušnou krajskou hygienickou stanici. Všechny zbývající prostory na pracovišti ihned vyvětrejte.
 • Určete, jak identifikovat osoby, které mohou být ohroženy COVID-19, a poskytněte jim pomoc. Jedná se o osoby, které nedávno odcestovali do oblasti hlášení případů. Konzultujte svůj plán s místě příslušnou krajskou hygienickou stanicí a sledujte doporučení na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz.
 • Umožněte zaměstnancům pracovat z domova, je-li to možné, v co nejširší míře. Pokud dojde ke vzniku lokálního ohniska nákazy COVID-19 je vhodné, aby se zaměstnanci zcela vyhnuli veřejné dopravě a přeplněným místům. Sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz. Práce na dálku pomůže vaší firmě zajistit provoz, zatímco vaši zaměstnanci zůstanou v relativním bezpečí.
 • Informujte své zaměstnance a obchodní partnery o plánu a ujistěte se, že jsou si vědomi toho, co v rámci plánu musí/nemohou dělat. Zdůrazněte klíčové body plánu, jako je důležitost dodržovat izolaci, i když mají jen mírné příznaky nebo museli brát léky (např. paracetamol, ibuprofen), které mohou dočasně zmírnit příznaky
 • Ujistěte se, že Váš plán řeší duševní zdraví a sociální důsledky výskytu COVID-19 na pracovišti a poskytujte informace a podporu.

Pro malé a střední zaměstnavatele:

 • Sledujte pro aktuální informace a doporučení webových stránkách www.mzcr.cz, konzultujte situaci s místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí.

Zdroj: koronavirus.mzcr.cz


Důležité odkazy pro zaměstnance/zaměstnavatele:

https://www.mpsv.cz/informace-ke-koronaviru: Ošetřovné, mimořádná okamžitá pomoc, homeworknig, pracovněprávní souvislosti…

https://www.businessinfo.cz/clanky/koronavirus-jak-je-to-s-pracovnim-pravem/: pracovní právo, karanténa, překážky na straně zaměstnavatele…

https://www.okoronaviru.cz/: grafy, kontakty, zahraničí…


Možnosti vzdělávání a procvičování pro dětí:

Scio online testy pro žáky 3. – 9. třídy https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

Matematika hravou formou pro žáky 1. – 9. třídy https://www.matika.in/cs/

Cvičení z češtiny a matematiky – 1. a 2. stupeň https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

Učivo pro 1.stupeň https://skolakov.eu/

Online učebnice pro ZŠ a SŠ: https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

Online učebnice pro 1. a 2. stupeň: https://www.nns.cz/blog/

Online procvičování pro ZŠ i maturanty https://www.skolasnadhledem.cz/