HLEDÁTE NOVÉ ZAMĚSTNANCE? NAJDĚTE JE U NÁS A ZÍSKEJTE MZDOVÝ PŘÍSPĚVEK


Stále se potýkáte s nedostatkem zaměstnanců? My v Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů (JSRLZ) máme databázi vhodných uchazečů připravených pro Vás pracovat. Usnadníme Vám náborový proces, a navíc můžete získat na jejich zaměstnání finanční prostředky ve výši až 27 tis. Kč po dobu až 6 měsíců.

Ve spolupráci s Úřadem práce vytipováváme vhodné kandidáty a zároveň jim poskytujeme odborné školení na zvýšení kvalifikace tak, aby splňovali podmínky daného zaměstnavatele. Pomáháme tak obou stranám – účastníci projektu naleznou vhodné zaměstnání a firmy si vyberou kvalifikovaného zaměstnance.

V rámci projektů pracujeme se skupinami osob znevýhodněných na trhu, které se dostaly do evidence Úřadu práce, ale mají stále motivaci k aktivnímu hledání zaměstnání:

Aktiv55plus

 • Jaké osoby najdete v databázi: Osoby nezaměstnané ve věku 55 a více let, který jsou v evidence ÚP delší dobu
 • Jak pracujeme s účastníky: Díky individuálnímu a odbornému přístupu k jejich zaměstnání zvyšujeme jejich kompetence, zajišťuje potřebné kvalifikace a pomáháme s vytipováním vhodného zaměstnavatele = získáte tak komplexně připraveného kandidáta na Vaše místo.
 • Co Vám nabízíme: Podpoříme zaměstnání těchto osob mzdovým příspěvkem až na 6 měsíců ve výši cca. 27 tis. Kč.

STAR(t) Job

 • Jaké osoby najdete v databázi: Absolventy, kteří nemají dostatečnou praxi a po ukončení střední odborné školy jsou čerstvě v evidenci Úřadu práce
 • Žáky posledních ročníků středních škol, kteří chtějí po ukončení SŠ si najít zaměstnání
 • Jak pracujeme s účastníky: Zvyšujeme motivaci účastníků pro hledání zaměstnání díky poradenským a vzdělávacím aktivitám, zvyšujeme dovednosti a kompetence pro vstup na trh práce, doplňujeme jim požadovanou praxi.
 • Co Vám nabízíme: Zaměstnání těchto osob podpoříme mzdovým příspěvek až na 5 měsíců ve výši cca. 27 tis. Kč.
 • Uspořádat exkurzi a interaktivní workshop pro účastníky ve Vašem provozu za finanční podpory projektu.

Fajn práce pro rodiče

 • Jaké osoby najdete v databázi: Rodiče po rodičovské dovolené, kteří jsou nyní v evidenci ÚP
 • Rodiče na rodičovské dovolené, které se nemohou vrátit k původnímu zaměstnavateli.
 • Jak pracujeme s účastníky: Poskytujeme odbornou přípravu doplněnou o individuální kariérové poradenství, koučink a další motivační aktivity s cílem zvýšit kompetence a kvalifikace této skupiny osob tak, aby odpovídali Vašim požadavkům.
 • Co Vám nabízíme: Mzdový příspěvek až na 6 měsíců ve výši cca. 30 tis. Kč.

Využijte nabídky projektů, obraťte se na nás a my Vám pomůžeme s výběrem vhodného kandidáta a administrativou spojenou s čerpáním mzdového příspěvku.

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Sládková – mobil: 602 454 395, email: sladkova@jsrlz.cz

Projekty jsou financovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost plus.