Díky STARt job I. najdeš práci


Číslo projektu:                   CZ.03.01.01/00/22_032/0001567

Termín realizace projektu: 1.8.2023 – 31.7.2026

Financování:                      Operační program Zaměstnanost plus

CÍL PROJEKTU

V projektu pomůžeme absolventům bez praxe a žákům posledních ročníků učilišť, středních škol a vyšších odborných škol získat kompetence pro osobní sebeprezentaci, informace o trhu práce, zvolit si profesní směr a najít si práci, která je bude dlouhodobě bavit a živit. Realizací projektu snížíme riziko rozšíření sociálně vyloučených lokalit na území ITI ČB.

Projekt je určen pro:

  • žáky posledních ročníků učilišť, středních škol a vyšších odborných škol
  • absolventy, kteří nemají odbornou praxi delší než 2 roky

AKTIVITY PROJEKTU

Pro účastníky jsme zdarma připravili komplexní program JOB ACADEMY, který se skládá ze série poradenských, vzdělávacích, motivačních a doprovodných opatření. Zapojením do programu si zvýší své dovednosti a kompetence, díky nimž získají uplatnění na trhu práce.

KONTAKT

Zájemci o účast v projektu pište e-mail, případně volejte a my se Vám obratem ozveme.

Zuzana Pavlasová, poradce

e-mail: pavlasova@jhk.cz

tel: 608 572 268