Aktuální informace pro zaměstnavatele: změny a příležitosti v projektu POVEZ II – Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců


Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Českých Budějovicích informuje o aktuálních informacích k projektu POVEZ II (Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II) a o jeho změnách, které Úřad práce ČR od 19. 4. 2023 připravil pro zaměstnavatele s cílem zjednodušit vstup a realizaci vzdělávání.

Zásadními změnami v projektu POVEZ jsou:

  • prodloužení termínu realizace vzdělávacích aktivit do 31. 10. 2023, a to včetně úspěšného závěrečného ověření znalostí;
  • s ohledem na blížící se konec realizace projektu POVEZ II a v návaznosti na hospodárnost, účelnost a efektivnost vynaložených finančních prostředků budou vzdělávací aktivity podporovány max. do výše 21.500 Kč na osobu.

Interní lektor:

  • zvýšena maximální výše příspěvku na interního lektora na 320 Kč/1 hod. (včetně zákonných odvodů za sociální a zdravotní pojištění);
  • interní lektor – rozšířeny možnosti k dokládání prokazování praxe o životopis a čestné prohlášení;
  • výhody vzdělávání interním lektorem – realizace zkušeným zaměstnancem, zaměření výhradně na potřeby zaměstnavatele, přizpůsobení školení potřebám firmy.

Vzdělávání

  • externí dodavatel vzdělávání – zrušena podmínka prokazování odbornosti/praxe v rozsahu 2 roky;
  • odborná jazyková výuka – u rodilého mluvčího je automaticky předpokládána úroveň C2, prokazuje, např. cestovním pasem, zemi původu a státní příslušnost;
  • měkké dovednosti – lze vzdělávat měkké dovednosti do výše 100% rozsahu, tzn. celé vzdělávání může být zaměřeno na měkké dovednosti;
  • elektronická forma vzdělávání – alespoň 20 hodin podpory musí být realizováno prezenční formou (PREZENČNÍ forma). Za prezenční formu podpory lze považovat i aktivity realizované distanční formou, musí však být splněna realizace vzdělávací aktivity elektronickou formou prostřednictvím počítačů a počítačových sítí s využitím systému videokonferenčního přenosu, který umožní okamžitou vizuální a akustickou interakci lektora, tj. probíhá v reálném čase (SYNCHRONNÍ forma). Aktivita realizovaná elektronickou formou musí probíhat v prostředí softwarového nástroje, který umožní vytvoření audiozáznamu o průběhu aktivity a vytvoření seznamu podpořených osob, které se aktivity zúčastnily. Po splnění rozsahu 20 hodin prezenční formou (PREZENČNÍ/SYNCHRONNÍ), je možné realizovat elektronické vzdělávání jakoukoli distanční formou vzdělávání pomocí počítačů a počítačových sítí, bez okamžité přímé interakce lektora, např. e-learning v LMS (ASYNCHRONNÍ forma).

V příloze níže naleznete také soubory s následujícími tématy:

1/ Návod kroků pro zaměstnavatele od podání žádosti k úhradě příspěvku

2/ Interní lektor – příklady zaměření vzdělávání – pozn. zaměření vzdělávání volí vždy zaměstnavatel, tento materiál uvádí možné příklady

3/ Leták – vzdělávání českého jazyka pro cizince

4/ Leták – anotace projektu POVEZ II s odkazy na web, QR kód

K případným dotazům kontaktujte realizační tým a kontaktní pracoviště Úřady práce v Jihočeském kraji.

Kontaktní pracoviště České Budějovice:

Bc. Bořivoj Čech, email: borivoj.cech@uradprace.cz, tel.: 950 109 437
Mgr. Tereza Zvoníková, email: tereza.zvonikova@uradprace.cz, tel.: 950 109 432
Bc. Iveta Troupová, email: iveta.troupova@uradprace, tel.: 950 109 496

Realizační tým za Kontaktní pracoviště Český Krumlov

Ivo Matzke, email: ivo.matzke@uradprace.cz, tel.: 950 110 312
Ing. Eva Schönová, email: eva.schonova@uradprace.cz, tel.: 950 109 324

Realizační tým za Kontaktní pracoviště Jindřichův Hradec

Mgr. Jiřina Košařová, email: jirina.kosarova@uradprace.cz, tel.: 950 124 427
Ivana Tišlerová, email: ivana.tislerova@uradprace.cz, tel.: 950 124 315

Realizační tým za Kontaktní pracoviště Písek

Dita Pintová, email: dita.pintova@uradprace.cz, tel.: 950 146 461

Realizační tým za Kontaktní pracoviště Prachatice

Mgr. Eva Lopušanová, email: eva.lopusanova@uradprace.cz, tel.: 950 153 329
Ing. Lenka Chánová, email: lenka.chanova@uradprace.cz, tel.: 950 153 370

Realizační tým za Kontaktní pracoviště Strakonice

Bc. Jana Čapková, email: jana.capkova@uradprace.cz, tel.:950 162 711
Stanislava Nová, email: Stanislava.nova@uradprace.cz tel.: 950 162 708

Realizační tým za Kontaktní pracoviště Tábor

Bc. Petra Snopková, email: petra.snopkova@uradprace.cz, tel.: 950 165 260
Bc. Pavlína Zykánová, email: pavlina.zykanova@uradprace.cz , tel.: 950 165 315

Zdroj: Krajská pobočka Úřadu práce v Českých Budějovicích