AKTIV55plus


Číslo projektu:                           CZ.03.01.01/00/22_019/0000685

Termín realizace projektu:         1.5.2023 – 30.4.2025

Financování:                              Operační program Zaměstnanost plus


CÍL PROJEKTU

Projekt se zaměřuje na zaměstnávání osob ve věku 55plus, kteří jsou v evidenci úřadu práce minimálně 5 měsíců. Záměrem projektu je skrze osobnostní poradenství a motivační vzdělávací program připravit cílovou skupinu na podmínky trhu práce, zvýšit jejich kompetence, příp. doplnit potřebné kvalifikace s cílem pomoci najít odpovídající zaměstnání na plný úvazek, či jiný druh flexibilní formy zaměstnávání, který bude odpovídat potřebám a podmínkám účastníků.

Projekt je učen pro:

 • Osoby ve věku 55 a více let, v evidenci na ÚP déle než 5 měsíců

AKTIVITY PROJEKTU

Vzdělávání cílových skupin

 •  poznání svých silných stránek uplatnitelné pro zaměstnavatele
 •  vytvoření kvalitního a zajímavého životopisu
 •  oslovení zaměstnavatele a umění zaujmout při pohovoru
 •  orientace na sociálních sítích a zlepšení digitálních dovedností
 •  assessment centrum s odborníky

Rekvalifikace

 • seznámíte se se situací na trhu práce, jaké profese jsou nejžádanější
 • získáte bezplatnou rekvalifikaci na základě doporučení a Vašich možností

Uzavření pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr u vybraného zaměstnavatele:

 •  pracovní smlouva až na 6 měsíců na HPP
 •  možnost poskytnutí mzdového příspěvku pro nového zaměstnavatele i na flexibilní formy zaměstnání (zkrácené úvazky, homeoffice,…)

PŘÍNOS PROJEKTU

Pro osoby v evidenci na ÚP

Rozšíření dovedností pro lepší vstup na trh pracovní trh;

 • Získání nové či prohloubení stávající kvalifikace pro snadnější získání zaměstnání;
 • Pomoc při hledání vhodného zaměstnavatele s clem uzavřít pracovní smlouvu na Hlavní pracovní poměr.

Pro zaměstnavatele:

 • Získání odhodlaného člověka, motivovaného pro práci s odpovídající kvalifikací;
 • Čerpání mzdového příspěvku až na 6 měsíců.

KONTAKT

Marie Kubáková

email: kubakova@jsrlz.cz

mobil: 722 965 537