Zpropagujte své vzdělávací akce bezplatně v rámci Týdne vzdělávání dospělých


Týden vzdělávání dospělých 2022 v Jihočeském kraji startuje v letošním roce v listopadu a vy můžete být jeho součástí.

7.11. – 13.11.2022

www.tydenvzdelavani.cz

Tato tradičně pořádaná akce má za cíl představit široké veřejnosti zajímavou a různorodou škálu vzdělávacích aktivit v různých formátech a podobách, jako jsou např. workshopy, semináře, kurzy, kulaté stoly, dny otevřených dveří a mnoho dalších, a to jak v online, tak v offline podobě.

Hlavním důvodem pořádání této akce je především zpřístupnit vzdělávání pro všechny a ukázat pestrost nabídky v Jihočeském kraji.

  • Chcete se do letošního Týdne vzdělávání dospělých zapojit jako přednášející? Stále máme prostor pro zájemce z řad vzdělavatelů, kteří by chtěli představit svou nabídku ostatním. Stačí vyplnit přihlášku na www.tydenvzdelavani.cz.
  • Jste pouze konzument vzdělávacích akcí pro dospělé, najděte si to pravé vzdělávání, které jsme spolu se vzdělavateli pro Vás připravili na letošní rok. Vyberte si v Programu na webu tydenvzdelavani.cz již nyní, kde budeme každý den pro Vás doplňovat nové a zajímavé vzdělávací akce.

Sledujte také facebookový profil Týden vzdělávání dospělých – Jihočeský kraj (@TVDJK), kde budete dostávat průběžné informace o vzdělávání.

Týden vzdělávání dospělých 2022 v Jihočeském kraji pro Vás připravuje Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

VYPLNIT PŘIHLÁŠKU