Zkrácené úvazky budou od příštího roku výhodnější. Pomohou rodičům i seniorům


Česko je na chvostu Evropy s pouhými 6 procenty zkrácených úvazků. V sousedním Německu je využívá na 30 procent zaměstnanců, což je také průměr celé Evropské unie. V tuzemsku pomůže nová legislativa.

Zaměstnavatelé v České republice zkrácené úvazky zatím moc nenabízejí. V tuzemsku je nyní využívá jen 6 procent zaměstnanců. Od příštího roku by se však situace mohla změnit k lepšímu. Chystaný zákon totiž má zaměstnavatelům umožnit slevu na pojistném, která může znamenat až o pětinu nižší odvody.

Senát schválil úpravu legislativy na konci června, v nové podobě zavádí zvýhodněné pojistné u zkrácených úvazků. Snaží se tak motivovat zaměstnavatele k tomu, aby takové pozice vytvářeli častěji a aby některým znevýhodněným skupinám dali více příležitostí. Zákon by měl vejít v účinnost v prvních měsících roku 2023.

„Zaměstnavatelé budou konečně motivováni nabírat i lidi, které dnes dost přehlížejí. Typicky ženy, které o někoho pečují – ať už o malé děti, nebo nemocné blízké. Případně studenty, absolventy rekvalifikací nebo lidi ve vyšším produktivním věku. Odhadem až čtvrt milionu z nich je nyní v podstatě vytlačeno z pracovního trhu,“ konstatuje Tomáš Ervín Dombrovský, datový analytik společnosti LMC.

Snížené odvody

Nová úprava přinese až o pětinu nižší odvody sociálního pojištění pro zaměstnavatele. Pro zkrácené úvazky v délce 8 až 30 hodin týdně bude zavedena sleva na pojistném ve výši 5 procent z úhrnu vyměřovacích základů u stanovených skupin zaměstnanců. Zákon tedy nezavádí plošnou slevu, ale vymezuje skupiny zaměstnanců, u kterých bude možné slevu uplatnit. Jde o zaměstnance, pro které je práce v běžném rozsahu pracovní doby jen velmi obtížná a zkrácený úvazek je pro ně řešením.

Konkrétně se má jednat o osoby starší 55 let, rodiče pečující o dítě mladší 10 let, osoby pečující o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby, studenty, osoby, které v posledních 12 měsících nastoupily jako uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci a osoby se zdravotním postižením.

Uvedená sleva by se měla aplikovat také na zaměstnance mladší 21 let, a to navíc bez podmínky zkráceného úvazku. Stát chce u této skupiny zaměstnanců podpořit zaměstnávání čerstvých absolventů odborných učilišť a středních škol, kteří teprve vstupují na trh práce, a umožnit jim načerpání důležitých zkušeností.

Novela zákona vyjmenovává řadu podmínek pro zaměstnance, které je pro uplatnění slevy nutné dodržet. Mezi nejdůležitější patří, že slevu může zaměstnanec uplatnit pouze u jednoho zaměstnání se zkráceným úvazkem. Úhrn vyměřovacích základů zaměstnance také nesmí být vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy. Navíc odpracovaná doba ze všech zaměstnání k témuž zaměstnavateli nesmí překročit 138 hodin za měsíc.

Omezeni pro zaměstnavatele

Určitá omezení se týkají také zaměstnavatelů. Slevu nemůže uplatnit například zaměstnavatel uznaný za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Pro uplatnění slevy je nutné oznámit zájem o její čerpání České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), a to nejdříve jeden měsíc přede dnem, od kterého bude sleva na pojistném za tohoto zaměstnance uplatňována.

V případě zaměstnance s více zkrácenými úvazky bude dohlížet ČSSZ na dodržování pravidla čerpání slevy pouze u jednoho ze zaměstnavatelů a pro tyto situace zároveň platí, že přednost na poskytnutí slevy má ten zaměstnavatel, jehož oznámení obdržela ČSSZ jako první. Úřady práce již v současnosti podporují částečné úvazky například u zaměstnanců starších 50 let, často s různými zdravotními omezeními. Pokud tito lidé už nezvládají práci na plný úvazek, může zaměstnavatel získat finanční podporu na takzvané sdílené místo, tedy místo, na kterém se střídají zaměstnanci se zkrácenými úvazky.

Dojde-li k přijetí zákona, bude se podle odborníků jednat o další krok směřující k podpoře work-life balance, který je v současné době často zmiňovaný a zaměstnanci vítaný. Země by se tak mohla přiblížit praxi obvyklé ve vyspělých státech. Průměr částečných úvazků v Evropské unii je totiž přes 30 procent. Česká republika je tak na chvostu žebříčku zemí, které tento typ úvazku nabízejí. Zatímco zájem Čechů meziročně roste, během posledních dvou let výrazně. Nabídka firem je ale malá.

Díky polovičním úvazkům mohou snadněji najít uplatnění ženy vracející se z mateřské dovolené, senioři, studenti nebo čerství absolventi škol. „Například v Rakousku, Německu nebo ve Velké Británii až čtvrtina všech zaměstnanců pracuje na zkrácený úvazek. O práci na zkrácený úvazek mají zájem zejména ženy s malými dětmi. Česko se dlouhodobě umisťuje na předních příčkách z pohledu délky mateřské dovolené. Doba čtyř let, po kterou lze podporu čerpat, patří k nejdelším v Evropě. Dlouhá rodičovská dovolená přitom pozice žen na trhu práce znatelně oslabuje. Už po roce na rodičovské dovolené totiž velmi obtížně dohánějí rychlý vývoj. Studie Evropské komise uvádí, že negativní dopad rodičovství na zaměstnanost českých žen činí 25 procent,“ řekla Olga Hyklová, majitelka a výkonná ředitelka společnosti AC Jobs.

Podle zaměstnavatelů se 35 procent českých žen vrací zpět do zaměstnání v období mezi druhým a třetím rokem věku dítěte. Právě u nich je poptávka po zkrácených úvazcích obrovská. Podle zaměstnavatelů patří k velmi loajálním a pečlivým zaměstnancům, nabídka pracovních pozic je ale v tuzemsku nedostatečná. „Rádi jsme využili mezery na trhu práce a nabídli zaměstnání ženám po mateřské dovolené, které mnohdy disponují významnými pracovními zkušenostmi. Zkrácené úvazky mají na našem trhu práce rozhodně svoje místo a v budoucnu můžeme očekávat jejich nárůst. V rámci Evropské unie jsme v současnosti se šesti procenty na jednom z posledních míst a za námi jsou už jenom čtyři země – Chorvatsko, Slovensko, Maďarsko a Bulharsko, kde jsou to necelá dvě procenta pracovního trhu,“ uvedl Roman Pilíšek, ekonom a spoluzakladatel společnosti Zlaté rezervy.

Zatímco v Česku jsou firmy nabízející zkrácené úvazky spíš raritou, v sousedním Německu je situace rozdílná. Na zkrácený úvazek tu pracuje téměř 30 procent zaměstnanců. Pro firmy, které myslí udržitelně a věnují se CSR aktivitám, je nabídka zkrácených úvazků přirozenou součástí firemní kultury, kdy motivují zaměstnance k vybalancování volného a pracovního času. „Celkově možnost zkrácených úvazků využívá 56,4 procenta našich zaměstnanců. 75 procent našich zaměstnanců tvoří ženy, většina z nich jsou matky s malými dětmi. Mezi naše zaměstnance se zkráceným úvazkem patří ale s 15,6 procenta i kolegové muži, kteří chtějí trávit více času s rodinou nebo se věnovat svým koníčkům. Vyšší nabídka zkrácených úvazků a flexibilní pracovní doba je určitě cesta, kterou by pracovní trh jakékoli země měl směřovat,“ doporučila Anna Yona, zakladatelka společnosti Wildling Shoes, která se zabývá výrobou minimalistické obuvi.

Vhodné i pro manažery

Firma v loňském roce zvítězila ve studii německého časopisu Brigitte v kategorii firem do 200 zaměstnanců. Studie každoročně oceňuje firmy v kategorii Nejlepší zaměstnavatel žen. Společnost Wildling Shoes se umístila na prvním místě v konkurenci 292 firem v Německu.

Procentuální zastoupení zaměstnanců využívajících zkrácené úvazky je v Česku 70 procent žen proti 30 procentům mužů. Více jak dvě třetiny zkrácených úvazků jsou realizovány v menších podnicích, nejčastěji v sektoru služeb, a to na nižších pracovních pozicích.

Pracovat na vyšší pozici na poloviční úvazek se v Česku zatím příliš nenosí. V zahraničí je to ale jinak. „Zkrácený úvazek u nás využívají i manažeři na nejvyšších pozicích. Každý si nastavuje počet hodin sám podle svých potřeb – nejčastější bývá 20, 25 nebo 30hodinová týdenní pracovní doba. V době pandemie si někteří mohli zvolit odpracovat jen 75 procent své obvyklé pracovní doby, dostávali ale stále stejný plat. Bylo pro nás důležité, aby se našim zaměstnancům dostala co největší možná podpora v době pandemie a zabránilo se například syndromu vyhoření,“ popsala model, který by mohl být vzorem i pro zaměstnavatele v Česku, Barbora Nikolaus, zástupkyně společnosti Wildling Shoes. Jako máma tří malých dětí sama pracuje na zkrácený úvazek.

Firem, které zařadily zkrácené úvazky mezi své firemní benefity, zatím v tuzemsku není mnoho. „Aktivně napomáháme vyvážení práce a soukromí, poskytujeme zkrácené pracovní úvazky a pružnou pracovní dobu,“ říká Šárka Vránová, HR ředitelka společnosti Accenture.

Zdroj: www.businessinfo.cz