Získávání nových zaměstnanců a flexibilita je trend pracovní budoucnosti


Současná situace na trhu práce je pro zaměstnavatele velice nepříznivá z pohledu nedostatku pracovníků, což má za následek, že podniky musí redukovat svojí produkci. Jednou z cest, jak se vyrovnat s obtížemi nedostatku pracovníků, je zaměřit se na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, a to prostřednictvím flexibilních forem zaměstnání. Na to reaguje projekt FlexiSTART do práce realizovaný Jihočeským paktem zaměstnanosti.

Problém s nevyužívám těchto forem zaměstnávání je nedostatečná informovanost a konzervativní přístup k uvedeným formám. Zaměstnavatelé a zaměstnanci nemají dostatečné informace nebo povědomí o přínosech, které jim tyto formy mohou poskytnout.

Projekt nabízí osvětu

Jedním z kroků pro podporu flexibilních forem zaměstnávání bylo pro Jihočeskou společnost pro rozvoj lidských zdrojů, která je nositelem Jihočeského paktu zaměstnanosti, vytvoření uvedeného osvětového projektu. Aktivity projektu FlexiSTART jsou zaměřeny na osoby, pro které je často využití těchto forem jediným způsobem, jak se zapojit zpět do pracovního procesu.

Osoby znevýhodněného na trhu práce, které se mohou zapojit do projektu:

  • Osoby ve věku 55-64 let včetně, kteří jsou vedení Úřadem práce ČR v evidenci déle než 5 měsíců.
  • Osoby v evidenci Úřadu práce ČR pečující o jiné závislé osoby, a to osoby pečující o osobu mladší 10 let, závislou na péči druhé osoby v I. stupni závislosti nebo pečující o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na péči druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti.
  • Osoby v evidenci Úřadu práce ČR pečující o osobu mladší 15 let.

„Pro uvedené osoby jsme připravili několik aktivit, které vychází z našich předchozích zkušeností z obdobných projektů. Primárně se jedná o vzdělávací aktivity, které je připravují ke vstupu na trh práce. Doba je velice rychlá, mění se způsoby výběru zaměstnanců, jednání při pracovních pohovorech, a proto je nutné, aby ti, kteří nějakou dobu na trhu práce nefungovali, se seznámili právě s těmito přístupy“, uvádí Veronika Vicková, manažerka projektu FlexiSTART.

Zvýšení kvalifikace

Osoby, které se zapojí do projektu, mají jedinečnou možnost si vybrat rekvalifikaci ve spolupráci s koučem podle svého uvážení a potřeb. Změna nebo rozšíření kvalifikace účastníků posílí pozici na trhu práce při hledání zaměstnání.

„Jelikož je cílem pomoci účastníkům nalézt vhodné zaměstnání, úzce spolupracujeme s Jihočeskou hospodářskou komoru, což je sdružení pomáhající podnikatelům v jižních Čechách s podnikáním. Našim společným cílem je zájemcům i firmám pomoci s jejich problémy, což je najít odpovídající zaměstnání a nedostatek pracovníků“, dodává Veronika Vicková. Tato aktivita je v rámci projektu podpořena mzdovým příspěvkem pro zaměstnavatele na zaměstnání osob projektu.

V neposlední řadě jsou pro uvedené skupiny osob připravené doprovodné aktivity v podobě personální poradny, veletrhu práce a odborných seminářů. Rozšiřují tak nabídku projektu, a ještě více posilují pozice potencionálních zaměstnanců.

Více o programu FlexiSTART do práce vč. kontaktů na projektové manažerky naleznete na www.mojeprofese.cz.