Je vaše organizace připravená reagovat na globální trendy v oblasti lidského kapitálu? Zapojte se do mezinárodního průzkumu.


Společnost Deloitte připravuje studie týkající se lidského kapitálu a práce se zaměstnanci 55+ s názvem „Trendy v oblasti lidského kapitálu“. Aktuálně probíhá sběr odpovědí pro tuto studii v rámci celé ČR i v dalších zemích. Připojte se také ke sběru dat, aby výsledky studie byly co možná nejrelevantnější.

Základní informace k průzkumu

  • Odkaz na průzkum – jedná se o online formulář, který je anonymní a k vyplnění je zpřístupněn pouze do 5.8.2022
  • Průzkumu se každoročně účastní tisíce společností z celého světa
  • Témata byla vydefinována na základě zkušenosti společnosti Deloitte s klienty po celém světě a už jen samotnou účastí na průzkumu se společnosti mohou dozvědět, která témata hýbou světem lidského kapitálu a čím se další společnosti v této oblasti zabývají
  • Odkaz na výstupy z minulých let – zde si můžete prohlédnout výstupy z minulých studií pro Vaší představu, jak jsou data z dotazníku využita a komunikována k veřejnosti.

Kontaktní osoba pro sběr dat