Školení zaměstnanců po dobu epidemie


Pokud Vaši zaměstnanci nyní nemohou vykonávat své běžné pracovní činnosti, je zajímavou příležitostí využít tohoto času pro jejich školení v malých stávajících pracovních kolektivech. Z dotace programu POVEZ II lze získat finanční podporu na mzdu školených pracovníků po dobu školení a také hradit náklady na lektory a to i na interní lektory z řad Vašich pracovníků.

Pro koho je projekt určen?
Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

Jaké jsou formy podpory?
Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

Hlavní změny oproti projektu POVEZ v OP LZZ

  • Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti)
  • 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele
  • Zapojení potenciálních nových zaměstnanců
  • Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+
  • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
  • Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku

Kam se obrátit pro informace?
Pro více informací se obraťte na Vaši nejbližší pobočku Úřadu práce ČR. Své dotazy k metodice projektu můžete posílat na povez@uradprace.cz

Příjem žádostí
Příjem žádostí probíhá prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách http://povez.uradprace.cz. Kontakty na jednotlivé pracovníky projektu POVEZ II naleznete zde.

Více informací naleznete zde.

zdroj: newsletter HKČR, uradprace.cz