Projekt Rovná odměna (22 % K ROVNOSTI)


V rámci projektu Rovná odměna (22 % K ROVNOSTI) se MPSV snaží nastavit systémové kroky, které by snížily stále velmi vysoký rozdíl v odměňování mezi výdělkem žen a mužů, tedy tzv. gender pay gap.

Jednou z velmi efektivních cest, jak docílit tohoto cíle, je zvýšení transparentnosti v odměňování. Tedy větší a snadnější dostupnost veřejných anonymizovaných údajů o tom, jak velké rozdíly na stejných či stejně náročných pozicích v rámci firmy existují, jaký je celkový gender pay gap v rámci firmy apod. V České republice platí již nyní zákoník práce, který ukládá zaměstnavatelům povinnost odměňovat stejnou práci nebo práci stejné hodnoty nerozdílně. Stejnou povinnost mají v různých obměnách i jiné země v rámci EU. De iure je tedy všechno v pořádku. Problém nastává v praxi, tedy de facto v realitě každodenního pracovního života. Zaměstnavatelé nemají povinnost mít zpracovaný písemný mzdový systém, nemají povinnost měřit rozdíl v odměňování ani zveřejňovat případné rozdíly. Z hlediska zaměstnanců a zaměstnankyň je tedy velmi obtížné získat informace a vymáhat právo na rovnou odměnu.

A právě tímto směrem k posílení transparentnosti v odměňování cílí i Směrnice prosazující stejnou odměnu mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování (dále jen „směrnice“), kterou představila Evropská komise na jaře 2021 a české předsednictví nyní převzalo štafetu ve vyjednávání v rámci trialogů, tj. jednáním mezi Evropským parlamentem a Radou EU. Návrh obsahuje sadu nástrojů pro transparentnost odměňování, které by měly členské státy legislativně zakotvit do svých právních řádů. Jde například o právo na informaci o mzdě před nástupem do zaměstnání, možnost získat informaci o výši platu či mzdy na pozici se srovnatelnou hodnotou práce nebo pravidelné vykazování rozdílů v odměňování mezi muži a ženami v organizaci. Ve srovnání stejné práce a práce stejné hodnoty tkví značná část úspěchu celého úsilí. Český zákoník práce stanovuje, že stejná práce nebo práce stejné hodnoty se posuzuje podle složitosti, odpovědnosti, namáhavosti vykonávané práce a probíhá ve srovnatelných podmínkách při srovnatelné výkonnosti a výsledcích práce.

Hodnota práce a její srovnání při uplatňování transparentnosti je jedním z klíčových dílků skládačky, a proto jsme připravili v rámci projektu tři publikace věnované právě hodnotě práce a jak na její srovnání, a to obecně i specificky z pohledu zaměstnavatelů, zaměstnaných a jejich zástupců. Publikace zpracovávají téma porovnávání náročnosti práce velmi prakticky a zároveň dostatečně odborně. Mohou pomoci zaměstnavatelům, aby nastavili své mzdové systémy tak, aby byly transparentní. Zaměstnancům a zaměstnankyním pak lépe osvětlí jejích práva a možnosti ve vztahu k zaměstnavateli a rovnému odměňování. Obecná publikace pak shrnuje hlavní kritéria pro určení srovnatelné práce a uvádí i konkrétní příklady a kazuistiky ze soudních případů. Tři publikace věnované hodnotě práce a jak na její srovnání naleznete níže:

Za stejnou práci stejný výdělek – Jak na to
Za stejnou práci stejný výdělek – Jak na to z pohledu zaměstnavatele
Za stejnou práci stejný výdělek – Jak na to z hlediska zaměstnanců a zaměstnankyň a jejich zástupců

 

Zdroj: www.rovnaodmena.cz