Pozvánka na kulatý stůl: „Význam a dopad profesních studijních programů na pracovní trh nejen v regionech“


Evropský region Dunaj-Vltava Vás zve na kulatý stůl na téma Význam a dopad profesních studijních programů na pracovní trh nejen v regionech

  • Termín a čas: 23. 4. 2024, 14:00 – 17:00 hod.
  • Místo konání: Vysoká škola polytechnická v Jihlavě

Ke kulatému stolu přijali pozvání následující panelisté:

  • předseda NAÚ Robert Plaga,
  • ředitel sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF MŠMT Václav Velčovský,
  • viceprezident pro hospodářskou politiku a export Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar,
  • člen představenstva HK ČR a předseda OHK Pelhřimov Martin Plachý,
  • proděkan pro vnější vztahy a rozvoj při Fakultě strojní ZČU v Plzni Milan EDL,
  • radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiky a komunikačních technologií Jan Břížďala,
  • rektor VŠPJ Zdeněk Horák.

Součástí programu je kuloární diskuse spojená s drobným občerstvením.

Kontaktní osoba: Lucie Dostálová,Lucia.Dostalova@vspj.cz