Podělte se spolu s námi o Váš názor


Podělte se spolu s námi o Váš názor – zhodnocení spokojenosti s úrovní absolventů vzdělávacího systému!

V rámci partnerství Jihočeského paktu zaměstnanosti připravila Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů a Jihočeská hospodářská komora krátké dotazníkové šetření, které je zaměřené na zhodnocení spokojenosti s úrovní absolventů vzdělávacího systému.

Šetření, které pomůže řešit otázku potřeb trhu práce v Jihočeském kraji.

Výsledky tohoto šetření budou prezentovány na krajské tripartitě Jihočeského kraje s cílem hledat případná opatření a otevřít diskusi s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dotazník je určen jihočeským zaměstnavatelům a je anonymní. Jeho vyplnění nezabere více než 10 minut.

Dotazník je k dispozici ke stažení ZDE