Nová výzva MPSV podpoří zavádění age managementu do firem. Projektové žádosti je možné podávat do 23. března 2023


Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – zaměstnanost a adaptabilita vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Výzva je zaměřená na podporu zavádění age managementu do firem s cílem představit způsob vedení lidí, při kterém se přihlíží k věku a životní etapě zaměstnanců.

Výzva č. 035 OPZ+ – Age management pro obchodní korporace i státní podniky

Výzva je zaměřená na podporu zavádění age managementu do firem. Age management představuje způsob vedení lidí, při kterém se přihlíží k věku a životní etapě zaměstnanců.

O více než 230 milionů korun z evropských peněz mohou žádat obchodní korporace a státní podniky při dodržení podmínky, že mají alespoň 10 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr před vyhlášením výzvy. Rozpočet projektové žádosti se pohybuje v rozmezí od 1 000 000 do 7 000 000 Kč, kdy z Evropského sociálního fondu je financováno až 76 % a pouze zbylou část financuje příjemce z vlastních zdrojů.

Žádosti můžete předkládat do 23. března 2023

Žadatelé o finanční podporu mohou předkládat projektové žádosti ve výzvě Age management do 23. března 2023, a to na projekty trvající až tři roky. Ty se zaměří na zavádění opatření v oblasti age managementu a s tím související práci s lidskými zdroji v organizaci. Projekty podpoří nejrůznější aktivity, které by měly vést k mezigenerační spolupráci, zavádění flexibility pracovní doby, vzdělávání nebo k vytvoření přiměřeného pracovního prostředí.

Co je cílem age managementu?

Spolupráce mezi generacemi by měla vést k věkově různorodému a fungujícímu kolektivu. Flexibilita pracovní doby obvykle zvyšuje spokojenost zaměstnanců a má různé podoby – volná nebo pružná pracovní doba, práce z domova, částečný úvazek apod. Vzdělávací programy mohou zajistit pro podniky vyškolené lektory a instruktory v této oblasti. Vytvoření vhodných podmínek pro práci s ohledem na zdravotní rizika a zdravé stárnutí v oblasti ergonomie práce a příjemné a dobré pracovní prostředí by měly přispět zejména ke snížení pracovní neschopnosti a zvýšení produktivity práce. Konkrétní aktivity projektů vzejdou z auditu, který musí každý žadatel provést před podáním žádosti.

Podrobnější informace k výzvě je možné získat na stránkách výzvy, kde je zveřejněn text výzvy.

 

Kontakt a více informací

Pro bližší informace lze kontaktovat vyhlašovatele výzvy emailem klara.simackova@mpsv.cz a marie.maresova@mpsv.cz, případně vložit konkrétní dotaz přes diskusní fórum.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí