Sociální podnikatelé mohou nové získat zvýhodněný úvěr s poradenstvím


Z Operačního programu zaměstnanost mohou nyní sociální podniky získat zvýhodněný úvěr s poradenstvím, který pomůže rozšířit činnost sociálních podniků.

  • Zvýhodněné úvěry budou moci čerpat sociální podnikatelé po celé České republice, tedy včetně pražských, zhruba od poloviny roku 2019.
  • O úvěr může žádat nový i stávající podnik za předpokladu, že splňuje definici sociálního podniku, tak jak je uvedena například na webu Českého sociálního podnikání www.ceske-socialni-podnikani.cz.
  • Pro žadatele i příjemce úvěru bude připraveno poradenství, které má za cíl pomoci nejen s psaním žádosti o úvěr, ale i s realizací úvěrovaného záměru.

Navrženým poskytovatelem úvěrů je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí