Jak na Age management ve Vaší firmě a proč je důležitý jeho rozvoj? Připojte se na online kulatý stůl.


V rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň si Vás dovolujeme pozvat na on-line kulatý stůl zaměřený na Age management, kde proběhnou diskuze ke způsobu zavádění do firmy, jaké podpůrné nástroje využívat a proč je důležité se touto problematikou v dnešní době zabývat.

Název kulatého stolu: AGE MANAGEMENT – výzva pro elegantní řešení stárnoucí populace

Termín: 20.1.2022 od 9.00 hodin

Registrace: do 18.1.2022 na e-mail: jirina.rabikova@mpsv.cz (Bc. Jiřina Rábiková Dzamková)

Přednášky v rámci programu:

 • 9:10 – 9:40 Age management a možnosti jeho implementace
  Přednášející: Mgr. Ilona Štorová, předsedkyně Age Management z.s.
  Základní pojmy, historický vývoj konceptu pracovní schopnosti, nástroje na jeho měření, možnosti implementace na úrovni zaměstnavatelů a zaměstnanců.
 • 9:40 – 10:10 Age management v praxi Slezské diakonie
  Přednášející: Mgr. Lenka Waszutová, MBA, vedoucí Sekce řízení lidských zdrojů a tisková mluvčí
  Příklady dobré praxe a nastavení koncepce v organizaci poskytující sociální služby.
 • 10:10 – 10:40 Kariéra po padesátce. Není to protimluv?
  Přednášející: Kateřina Musilová, koordinátorka projektu Zlatá práce, Nadace Krása pomoci
  S čím se padesátníci potýkají při hledání práce? Proč by se Age Managementem měly firmy zabývat?
 • 10:40 – 11:10 Podpůrné nástroje pro zaměstnance a zaměstnavatele
  Přednášející: Ing. Eva Hamplová, Mgr. Bc. Irena Jánská, Mgr. Ivana Petrová, Úřad práce ČR, KrP Zlín
  Úřad práce ČR nabízí komplexní balíčky služeb pro zaměstnavatele i zaměstnance.
 • 11:10 – 11:30 Ocenění Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+
  Přednášející: Bc. Alena Bártíková, jihočeská koordinátorka projektu Senioři v krajích, MPSV ČR
  Ohodnocení společností, které kladou důraz na zaměstnávání osob ve věku 55 a více.

Kulatý stůl je ZDARMA. Změna programu vyhrazena. Kapacita je omezena.