Fajn práce pro rodiče


Číslo projektu:                   CZ.03.01.01/00/23_052/0002722

Termín projektu:                1.1.2024 – 31.12.2025

Financování:                      Operační program Zaměstnanost plus

CÍL PROJEKTU

Záměrem projektu je zvýšit, či doplnit kvalifikaci rodičům, a to cíleným vzděláváním, doplněným o individuální kariérové poradenství, koučink a další motivační aktivity. Cílem je najít takové zaměstnání (možnost i flexibilních forem zaměstnání) účastníkům projektu, které bude odpovídat jak potřebám, tak i možnostem konkrétní osoby.

PRO KOHO JE PROJEKT URČEN / KDO SE MŮŽE ZAPOJIT

 • rodič v evidenci ÚP, který pečuje o dítě do věku 15 let
 • rodič na rodičovské dovolené, který se po skončení rodičovské dovolené nemá možnost vrátit do zaměstnání

AKTIVITY PROJEKTU

Vzdělávání

 •  poznání svých silných stránek uplatnitelné pro zaměstnavatele
 •  vytvoření kvalitního a zajímavého životopisu
 •  oslovení zaměstnavatele a umění zaujmout při pohovoru
 •  orientace na sociálních sítích a zlepšení digitálních dovedností
 •  assessment centrum s odborníky

Individuální poradenství

 • individuální přístup a zhodnocení situace daného účastníka s ohledem na jeho potřeby a možnosti
 • stanovení vhodné rekvalifikace a zaměstnavatele na základě individuálních potřeb
 • konzultace se specializovanými odborníky při řešení nestandardních situací v životě člověka

Rekvalifikace

 • získáte bezplatnou rekvalifikaci na základě doporučení a Vašich možností

Uzavření pracovní smlouvy na hlavní pracovní poměr u vybraného zaměstnavatele:

 •  pracovní smlouva na HPP vč. možnosti využití flexibilních forem zaměstnání
 •  možnost poskytnutí mzdového příspěvku pro nového zaměstnavatele i na flexibilní formy zaměstnání (zkrácené úvazky, homeoffice,…)

PŘÍNOS PROJEKTU

Pro osoby znevýhodněné na trhu práce

 • Rozšíření dovedností pro lepší vstup na trh pracovní trh;
 • Získání nové či prohloubení stávající kvalifikace pro snadnější získání zaměstnání;
 • Pomoc při hledání vhodného zaměstnavatele s cílem uzavřít pracovní smlouvu na Hlavní pracovní poměr.

Pro zaměstnavatele:

 • Získání odhodlaného člověka, motivovaného pro práci s odpovídající kvalifikací;
 • Čerpání mzdového příspěvku.

KONTAKT