Aktiv55plus pomůže získat starším uchazečům kompetence pro uplatnění na trhu práce


Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. se problematice uplatnění osob nad 50 let na trhu práce věnuje dlouhodobě. Od května letošního roku odstartovala nový projekt Aktiv55plus s cílem připravit starší uchazeče o zaměstnání na výběrové řízení a uplatnění na trhu práce. Účastníci si také zlepší počítačové dovednosti a zorientují se v daňové a finanční problematice.

Nezaměstnanost v Jihočeském kraji klesla k 31. 6. 2023 na 2,4 %. I přesto, že Česká republika a stejně tak jižní Čechy patří dlouhodobě k regionům s nejnižší mírou nezaměstnanosti v Evropě, přetrvávají u nás problémy s pracovním uplatněním rizikových skupin trhu práce. „Téměř třetinu všech uchazečů o zaměstnání v Jihočeském kraji zaujímají osoby ve věku nad 55 let, pro které může být s přibývajícím věkem náročnější najít si zaměstnání. To platí obzvláště tehdy, pokud se u těchto osob kumulují různá další znevýhodnění, jako je například zdravotní omezení či péče o osobu blízkou. Problém s uplatněním zaměstnání se může prohlubovat i s prodlužující se dobou evidence těchto uchazečů na Úřadu práce,” upozorňuje Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. (JSRLZ).

Pomocnou ruku osobám starším 55 let, kteří jsou v evidenci úřadu práce déle než pět měsíců, nabízí JSRLZ v rámci projektu Aktiv55plus, který odstartoval v květnu tohoto roku. Prvním kurzem prošlo v průběhu června 12 klientů, kteří získali zkušenosti s tvorbou kvalitního motivačního dopisu a životopisu, následný výcvik je připravil na pohovor s cílem potenciálního zaměstnavatele co nejvíce zaujmout. Mimoto si účastníci zlepšili digitální a počítačové dovednosti a zorientovali se v daňové a finanční problematice. V případě zájmu a doporučení získají možnost bezplatné rekvalifikace a současně mzdového příspěvku pro svého nového zaměstnavatele na období zapracování.

Následující kurz projektu Aktiv55plus je plánovaný na říjen tohoto roku. Dalším uchazečům o zaměstnání, kteří do projektu vstoupí, se tak otevírají možnosti získání nové či prohloubení stávající kvalifikace pro snadnější vstup do zaměstnání, a to včetně pomoci při hledání vhodného zaměstnavatele s cílem uzavřít pracovní smlouvu na hlavní pracovní poměr. Zaměstnavatelé, kteří takové uchazeče přijmou, získají často odhodlaného člověka, motivovaného pro práci s odpovídající kvalifikací a možností čerpání mzdového příspěvku po dobu až 6 měsíců.

Projekt Aktiv55plus je financován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost plus a je realizován od 1. 5. 2023 až do 30. 4. 2025. Více informací o projektu naleznou zájemci na webu www.mojeprofese.cz či www.jsrlz.cz.

Celou tiskovou zprávu k projektu naleznete ZDE.