Základní školy a gymnázia dostanou peníze na novou informatiku a rozvoj digitální kompetence


Modernizace obsahu vzdělávání v digitální oblasti probíhá takovým způsobem, aby odpovídal dynamice a potřebám 21. století. V rámci revizí RVP pro základní vzdělávání a gymnázia dochází k začlenění nové klíčové kompetence, digitální, a nového vzdělávacího oboru informatika. Více viz https://revize.rvp.cz/. MŠMT díky Národního plánu obnovy poskytne základním školám a gymnáziím finance na pomůcky, které implementaci revize RVP v této oblasti pomohou. Na digitální učební pomůcky obdrží finanční podporu i mateřské školy a konzervatoře.

Pro které školy jsou prostředky určeny a jak se bude žádat

Školy obdrží do svých rozpočtů finanční prostředky na digitální učební pomůcky určené pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí.

Pokud chcete obdržet finanční prostředky ještě letos, je třeba:

  • vyplnit dotazník a deklaraci na https://sberdat.uiv.cz/login/
  • dotazník musí vyplnit školy, které začnou vyučovat podle revidovaného RVP ZV, RVP G, resp. RVP GSP či RVP DG od 1. 9. 2022
  • dotazník musí vyplnit i školy, které již vyučují dle upraveného RVP od 1.9.2021
Uzávěrka pro vyplňování dotazníku a deklarace je 31.3. 2022

Školy, které vyplnit dotazník nestihnou nebo se rozhodnou s úpravou svého ŠVP počkat, o peníze nepřijdou, obdrží je v roce 2023. Zároveň mateřské školy obdrží na digitální učební pomůcky 8000 Kč na učitele (přepočteno na plný úvazek). Základní a střední školy a konzervatoře dostanou také současně finanční prostředky na prevenci digitální propasti. Více informací viz https://www.edu.cz/prevence-digitalni-propasti/. O tyto prostředky není v případě škol zřizovaných obcí, krajem nebo dobrovolným svazkem obcí potřeba žádat, budou doručeny automaticky prostřednictvím místně příslušného krajského úřadu.

Uznatelnost nákladů

Uznatelné náklady jsou od 1. 1. do 31. 12. 2022, školy tedy nemusí váhat a mohou se již teď chystat na nákup zařízení.

Metodická podpora a konzultace

Veškerý informační servis a metodickou podporu naleznete na nových webových stránkách edu.cz/digitalizujeme.

Dotazy a kontakty

V případě nejasností je možné pokládat dotazy prostřednictvím formuláře zde nebo je zasílat přímo na e-mail: digitalizujeme@msmt.cz.

Zdroj: www.edu.cz