Výherce technické soutěže T-Profi odhalí vyhlášení ve virtuální realitě. O vítězi nově rozhoduje i veřejnost.


Kdo se stane vítězem šestého ročníku soutěže Talenty pro firmy, se dozvíme již tento čtvrtek 17. 6. 2021 od 16:00 v online prostoru. Slavnostní finále se letos uskuteční zcela unikátně ve virtuální realitě. Ti, kdo se do virtuálního světa obávají vkročit, o vyhlášení nepřijdou. Celá akce bude streamovaná a mohou ji sledovat na YouTube kanále Jihočeské hospodářské komory či webu www.t-profi.eu.

 „Letošní ročník mě opravdu baví. Jako metodik předchozích ročníků, kdy spolu s kolegou Petrem Hoškem připravujeme technické zadání soutěže, jsem si myslel, že T-Profi nelze do online světa překlopit. Prezentace týmů před odbornou porotou, která proběhla minulý týden, mě však přesvědčila o opaku. Nejen že týmy splnily zadání, ale připravily skvělé krátké animované filmy. A to za necelý měsíc a v době koronavirových omezení. Je vidět, že v Jihočeském kraji máme opravdu mladé talenty,“ chválí soutěžní týmy Petr Šidlík z firmy KERN-LIEBERS CR spol. s r.o., který byl členem odborné poroty.

Soutěž T-Profi Talenty pro firmy, kterou již šestým rokem organizuje Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, se blíží do finále. Letošní ročník díky koronavirové pandemii přinesl nový koncept zadání soutěžních úkolů, technologie i atraktivní prostředí virtuální reality, ve které 17. června 2021 od 16 hodin proběhne slavnostní vyhlášení vítězů. To bude také streamováno na YouTube kanále Jihočeské hospodářské komory, kde vyhlášení včetně cen a soutěžních týmů mohou sledovat i ti, co se do virtuální reality obávají vkročit.

Do soutěže T-Profi, která má za cíl popularizovat techniku a technické profese u dětí a mládeže, se letos zapojilo 12 týmů – deset jihočeských a dva rakouské. Všichni soutěžící si otestovali nejen svoji zručnost, ale i digitální znalosti, schopnost komunikace mezi vrstevníky i s dospělými či spolupráci v týmu. Týmy v barvách firem a organizací jsou složeny ze tří žáků základních a tří žáků středních škol. Právě odborník z firmy žáky koordinuje, pomáhá jim a přibližuje tak reálné pracovní prostředí. Soutěžící si pod jeho taktovkou připravili model z dostupného zařízení, které rozpohybovali a zanimovali. Týmy přitom využily lega, ale i 3D tisku či dokonce dronů, aby sestavily funkční zařízení. K rozpohybování rekvizit žáci použili různé grafické programy včetně vizuálních efektů a s pomocí micro:bitu je také naprogramovali.

Každé video přitom museli zástupci týmů také odprezentovat před desetičlennou odbornou porotou. Ta zasedala virtuálně 9. 6. 2021 a na základě předložených prací a prezentací rozhodla o vítězi. Ten bude odhalen při slavnostním finále. Právě výsledné animované filmy jsou k vidění i pro zájemce online na webu soutěže www.t-profi.eu/. Zde mohou také zájemci najít hlasovací formulář a svému favoritovi dát hlas. Už nyní organizátoři registrují téměř 7 000 hlasů. Výsledky ceny sympatie veřejnosti je možné stále ovlivnit, a to těsně do zahájení finále ve čtvrtek 17. 6. 2021, kdy bude v 15.00 hod. hlasování ukončeno.

Může jít o obrázek standing a indoor

Nad soutěží převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje MUDr. Martin Kuba a primátor města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda.

Soutěž T-Profi se uskutečnila i díky financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

 

Kontakt:

Ing. Barbora Sejková | projektová manažerka

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.

e-mail: sejkova@jsrlz.cz

tel.: +420 702 268 188