Starší zaměstnanci bývají zodpovědnější a loajálnější. Jejich výhody si začínají uvědomovat i firmy


Tisková zpráva JSRLZ, 20. ledna 2021

Až do 31. ledna 2021 se mohou firmy z regionu jižních Čech přihlásit do 2. ročníku soutěže Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+. Ta má za cíl mimo jiné motivovat ostatní společnosti k zaměstnávání těchto osob, které často bývají zodpovědnější a loajálnější než mladší pracovníci, což si začínají uvědomovat i mnozí zaměstnavatelé. Výherci soutěže pořádané Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů mohou díky ocenění získat ceny v hodnotě až 62 000 Kč.

Podle ředitele krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích Ivana Loukoty mají osoby starší 55 let bohaté dlouholeté pracovní a životní zkušenosti: „Praxe nám ukazuje, že v zaměstnání tito lidé cítí vyšší zodpovědnost a loajalitu vůči zaměstnavateli. Jsou uvážlivější a vyrovnanější při rozhodování, k jejich přednostem lze také dodat, že jsou spolehliví a méně fluktuují. Pro řadu zaměstnavatelů je také důležité to, že mají již odrostlé děti, tudíž mohou věnovat své práci více času a jsou flexibilnější.“ Ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist tento názor kvituje a dodává: „V současné době se tímto fenoménem zabývá již mnoho firem a zjišťuje, že je dobré mít zaměstnané všechny věkové kategorie. A to i přesto, že starší zaměstnanci jsou specifičtí a mohou potřebovat jiné podmínky k práci než jejich mladší kolegové. Firmy si však začínají čím dál tím více uvědomovat jejich přednosti. Proto je třeba podporovat podobné soutěže.“

Ocenění Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+, které už druhým rokem vyhlásila Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, má podpořit firmy na jihu Čech, které se problematice starších osob v podnicích věnují a jednotlivé pracovní pozice dokážou těmto lidem přizpůsobit. Obecně se jedná se o pracovní pozice, které jsou spíše méně fyzicky náročné, často i pozice na zkrácený úvazek.

Do soutěže se mohou přihlásit podnikatelské subjekty, ale i veřejná a státní správa či neziskové organizace, které fungují nejméně 1 rok a mají sídlo společnosti či jeho pobočku na území Jihočeského kraje. Termín přihlášek je 31. ledna 2021, registrace je možná přes on-line přihlášku na webu www.jcpakt.cz. I letos mohou oceněné firmy získat hodnotné ceny od partnerů, a to celkově ve výši až 62 000 Kč, které mimo jiné zahrnují mediální prostor v tištěných médiích či poukazy na workshopy a vzdělávání.

Soutěž zaštítila ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., a také předchozí hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská. Celý projekt podporují i významní partneři, jejich seznam je dostupný na www.jcpakt.cz. Soutěž probíhá v rámci projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň.