Soutěž „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“ již v květnu odhalí vítěze


Tisková zpráva, 15.4.2021

Soutěž „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“ již v květnu odhalí vítěze, kteří mohou svým příběhem inspirovat další podnikatele

Do soutěže „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“ vyhlášené na konci roku 2020 se přihlásilo 20 jihočeských firem. Jejich počiny v oblasti zaměstnávání osob ve věku 55 a více let posoudí odborná porota a vybere v každé kategorii jednoho vítěze. Ti budou představeni na slavnostním online vyhlášení vítězů soutěže na konci května letošního roku.

„Do soutěže se přihlásilo celkem 20 firem a řada z nich nám v rámci přihlášek představila zajímavé a inspirativní příklady zaměstnávání osob 55+. O vítězích v rámci třech kategorií bude hlasovat odborná porota již na přelomu dubna a května. Na výsledky si však soutěžící budou muset počkat do konce května, kdy plánujeme slavnostního vyhlášení formou online přenosu,“ sdělila Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů.

Celou soutěž v Jihočeském kraji zastřešuje Jihočeský pakt zaměstnanosti. Organizátoři, kterými jsou Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů a Ministerstvo práce a sociálních věcí, se rozhodli vzhledem k současným vládním opatřením související s pandemií koronaviru zorganizovat netradičně online. Přenos finále bude streamován a díky tomu budou moci finále soutěže sledovat nejen účastníci soutěže, ale také ti, kteří se o dané téma zajímají. Na předání darů od partnerů soutěže samozřejmě také dojde. Každý vítěz obdrží balíček cen v hodnotě více jak 60 tis. Kč.  Výherci získají vedle hodnotných cen také možnost vzdělávat své zaměstnance či mediální prostor.

„Cílem soutěže je nejen ocenit firmy jež příkladně zaměstnávají osoby 55+, ale také inspirovat ostatní společnosti, předat jim zkušenosti a načerpat inspiraci v péči o své zaměstnance. Navzdory současné nelehké situaci, kdy není možné se osobně potkávat, je tak online prostředí pozitivem, které nám daná opatření přinesla. Akce se budou moci účastnit i další firmy, které by se při tradičně pořádané slavnostní akci do sálu pravděpodobně nevešly,“ doplnila Dana Feferlová.

Snahou organizátorů je spolu s šířením dobré praxe zaměstnání osob starších 55 let také otevírat debatu o problematice stárnutí obyvatel, jejích důsledcích a dopadech na trh práce. Soutěž byla zahájena 1. prosince 2020 a zájemci mohli přihlášky podávat do konce února letošního roku. V přihláškách odpovídali soutěžící na otázky týkající se personální strategie, vzdělávání zaměstnanců, mezigenerační spolupráce a zavádění výhod pro zaměstnance 55 a více let. Jednotlivé odpovědi budou podkladem pro hodnocení soutěžících.

Soutěž je podpořena také projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, který realizuje Ministerstvo práce a sociální věcí.