Lidé nad 50 let jsou často na trhu práce diskvalifikováni z důvodu věku. Je to však chyba. Pro zaměstnavatele jsou velkým přínosem


Tisková zpráva JSRLZ, 11. 7. 2022

Lidé nad 50 let patří k nejpočetnější skupině nezaměstnaných z pohledu věku. Důvodem jsou především předsudky zaměstnavatelů, a tak se osoby vyššího věku potýkají s problémy návratu na trh práce. Pokud se však schopnosti a generace navzájem respektují, ptají se, učí se od sebe, jejich vzájemná spolupráce může být pro zaměstnavatele velkým přínosem. Společnosti, které jsou přátelské zaměstnávání pracovníků nad 50 let, pak ocení v Jihočeském kraji Jihočeský pakt zaměstnanosti ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

„Lidé nad 50 let se řadí k ohroženým skupinám na trhu práce. Jen v loňském roce bylo nezaměstnaných ve věku nad 50 let v Jihočeském kraji téměř 3 a půl tisíce, což je téměř o tisícovku více než lidí ve věku od 20 do 30 let,“ uvádí Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, a dodává, že lidé vyššího věku se potýkají i s problémy návratu na trh práce. Ve výběrových řízeních je často diskvalifikuje právě věk a předsudky zaměstnavatelů.

I přesto, že vyšší věk vnímáme jako garanci praxe, důvěry a loajality, dochází z důvodu věku často k diskriminaci. Zaměstnavatelé vnímají starší pracovníky jako méně flexibilní, neochotné se učit novým věcem či příliš konzervativní. Jedná se však často o předsudky, díky kterým organizace ztratí cenného pracovníka s velkými zkušenostmi. Nejen flexibilita, ale i vzdělávání se totiž týká lidí každého věku a postačí často jen změnit přístup, aby byli zaměstnanci motivovaní se učit novým věcem. Spíše než školení nařídit, je totiž u těchto pracovníků efektivnější vysvětlit jim, proč je školení důležité a co účastníkům přinese.

Dle Jany Streichsbierové, koučky, která vede projekt s názvem Úspěšně do penze, je totiž prokázané, že nejen pracovní týmy složené z žen i mužů, různých národností, ale také z různých generací jsou ty nejúspěšnější: „Pokud každý člen týmu používá své schopnosti a generace se navzájem respektují, ptají se, učí se od sebe a pokud jsou zvědaví na názory ostatních, dokážou nejen najít správnou vizi, ale také ji dotáhnout do konce,“ vysvětluje Jana Streichsbierová a vyjmenovává, o jaké schopnosti generace 55+ mluví: „Starší kolegové mají řadu životních zkušeností, které lze nasbírat jen s prožitými léty. Umějí věci dotáhnout do funkčního konce, jsou praktičtí a vytrvalí. Mají dobrou emoční inteligenci a schopnost vyjít s lidmi. V neposlední řadě je to pocit zodpovědnosti a loajalita vůči práci, která je pro každou organizaci velmi důležitá.“

„Ze zkušeností z našich projektů víme, že řada zaměstnavatelů si výhody pracovníků s letitou praxí uvědomuje a věk pro ně není překážkou. Naopak je umí obrátit v přednost a využít potenciálu, který takový zaměstnanec přináší. V organizacích se setkáváme i s individuálním přístupem k zaměstnancům starších 55 let či s vypracováním strategie Age managementu společnosti. Pro tyto společnosti je určená naše soutěž s názvem Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+,“ říká Michaela Fouňová, z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, která je nositelem Jihočeského paktu zaměstnanosti. Právě pakt zaměstnanosti ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí je vyhlašovatelem této soutěže.

Soutěž o Ocenění „Společnost přátelská k zaměstnávání osob 55+“ byla 20. dubna 2022 v Jihočeském kraji vyhlášena již po třetí a přihlašovat se do ní mohou všichni zaměstnavatelé z jižních Čech, a to jak podnikatelské subjekty, veřejná a státní správa, tak i neziskové organizace. Přihlášky jsou otevřeny do konce července 2022 a registrace probíhá prostřednictvím jednoduchého online formuláře, který je dostupný na webu www.jcpakt.cz.  Výherci soutěže se mohou těšit nejen na prestižní ocenění, ale také zajímavé ceny, které do soutěže vložila řada partnerů. Jedná se například o mediální prostor v Deníku a zpravodaji Jihočeský podnikatel či vzdělávání od společnosti Holistic management s.r.o.

Soutěž od roku 2019 probíhá v rámci politiky Implementace stárnutí na krajské úrovni ve spolupráci s Jihočeským paktem zaměstnanosti a dalšími partnery s cílem představit, zviditelnit a ocenit firmy, které zaměstnávají starší osoby, pracují s nimi a které se tak mohou stát dobrým příkladem pro ostatní společnosti.