CoCo+


Projekt CoCo+

Číslo projektu:                         2017-1-NO01-KA202-034179

Termín realizace:                    1. 9. 2017 – 31. 8. 2020

Realizátor projektu:                Odda upper secondary school (Norsko)

Partneři projektu:                   AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BARCELOS (Portugalsko)

                                               Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Müszaki

                                               Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Maďarsko)

                                              Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s. (Česká republika)

                                              Solaris Förderzentrum für Jugend und Umwelt gGmbH (Německo)

                                              SPŠCH Pardubice (Česká republika)

                                              Srednja škola Dugo Selo (Chorvatsko)

Financování:                          Erasmus+

CÍL PROJEKTU

Projekt je zaměřen na zvyšování úrovně odborného vzdělávání technických a přírodovědných oborů, konkrétně si klade za cíl posílit spolupráci škol, firem a dalších aktérů trhu práce na regionální a mezinárodní úrovni a tím motivovat žáky základních škol ke studiu technických a přírodovědných oborů. Díky mezinárodnímu charakteru spolupráce, bude umožněno sdílení příkladů dobré praxe. Důraz je kladen především na získávání a sdílení know-how jednotlivých partnerů v pořádání soutěží jednotlivými partnery na regionální, ale i celostátní úrovni. Konkrétně se jedná o následující soutěže:

  • Solar Car – Soutěž s dlouholetou tradicí pořádaná v Německu, kde se žáci a studenti snaží postavit funkční dopravní prostředky, které samostatně fungují na solární energii.
  • Mladý Chemik – Tato soutěž je pořádána střední chemickou školou v Pardubicích, cílem je, jak již z názvu vyplývá, vybrat nejlepšího mladého chemika.
  • Talenty pro firmy – Soutěž pořádaná naší neziskovou organizací ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, soutěž probíhá každoročně, staví se funkční modely ze stavebnice MERKUR a vítěz postupuje do národního kol.

VÝSTUPY PROJEKTU

Hlavním výstupem projektu bude vytvoření „Guidance book“, která poskytne budoucím čtenářům určitý návod na tvorbu regionálních vzdělávacích soutěží. Součástí „Guidance book“ budou konkrétně popsány příklady dobré praxe v technických soutěží Solar Car (Chemnitz, Německo) a v soutěži Mladý chemik (Pardubice). Tyto soutěže byly již pořádány jako samostatné aktivity projektu, a to s mezinárodní účastí, my jsme se společně s pěti školami z Jihočeského kraje účastnili německé soutěže Solar Car, kam jsme v září roku 2018 odcestovali společně s deseti studenty. V listopadu tohoto roku bude Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů organizovat technicky zaměřenou soutěž Talenty pro firmy, které se budou účastnit všichni zapojení partneři (72 účastníků).

KONTAKT

Ing. Martin Necid

email: necid@jsrlz.cz
mobil: +420 727 911 027

    Pro více informací se obracejte na kontaktní osoby.