Aby ženy nebraly méně než muži. 6 pravidel pro vaši firmu


Férový postoj k zaměstnancům by měl být základem každé moderní firmy. Pokud budete přistupovat ke všem stejně, respektovat je nezávisle na pohlaví, věku, pozici i množství odpracovaných let, posílíte šance na úspěch své firmy. A zároveň tím přispějete k její udržitelnosti, konkurenceschopnosti a budoucnosti. Jak jsme na tom s rovností v Evropě a Česku?

Během osmi let, od roku 2012 do roku 2020, se v Evropě rozdíly v odměňování žen a mužů snížily z 16,4 % na 13 %. Nerovnost v platech se týká téměř všech zemí, nepoměr v odměňování žen a mužů se mezi členskými státy liší. Nejvyšší rozdíly byly zjištěny v Lotyšsku (22,3 %), Estonsku (21,1 %), Rakousku (18,9 %) a Německu (18,3 %). Na opačném konci žebříčku jsou nejmenší rozdíly v Lucembursku (0,7 %), Rumunsku (2,4 %), Slovinsku (3,1 %) a Itálii (4,2 %).

Data o nerovnosti platů se u nás sbírají již od 60. let minulého století. V roce 1962 činil rozdíl celých 36 %. Díky výraznému posunu ve vzdělání žen se v 80. letech snížil na 29 %, ale pak se až do nedávna držel na podobných hodnotách. V roce 2017 bylo Česko s 22% rozdílem ve výdělcích žen a mužů na předposledním místě v EU. I proto vznikl projekt Rovná odměna – 22 % k rovnosti, který má za cíl situaci zlepšit. Od té doby si ČR v evropském srovnání o několik příček polepšila, ale stále jsme 7. od konce.

Rozdíly v odměňování se dají najít téměř všude a každé odvětví má svá specifika. Podle dat portálu Platy.cz je v současnosti největší nerovnost mezi muži a ženami mezi vrcholovým managementem (28 %), ve zdravotnictví a sociální péči (27 %) a mezi obchodníky (24 %). Naopak nejmenší genderové rozdíly lze najít v dopravě a logistice (5 %), ve stavebnictví (7 %) a také v oblasti personalistiky (7 %).

Nerovné odměňování má celou řadu příčin. Jeho výši ovlivňuje například vyšší koncentrace žen v hůře placených zaměstnáních (školství, zdravotní a sociální péče), nižší zastoupení žen ve vedoucích pozicích, genderové stereotypy ve vnímání společenské role žen a mužů (žena – pečovatelka, muž – živitel rodiny), nerovnoměrné dělení péče o děti a práce v domácnosti nebo také přímá diskriminace v zaměstnání.“

Více informací a celý článek naleznete ZDE.

Zdroj: magazin.lmc.eu