6 rad pro zaměstnavatele, kteří nemohou mít home office


Výroba, prodej v obchodech a další důležité činnosti na dálku dělat nejdou. Někteří zaměstnanci musejí i v době omezeného pohybu docházet do práce. Zde jsou tipy pro zaměstnavatele, jak složitou situaci zvládnout co nejlépe.

PLÁNUJTE SMĚNY JINAK NEŽ DŘÍV
Když jsou zavřené školy, má velká část zaměstnanců jiný životní rytmus, než když fungovaly. Vyjděte jim vstříc. Skvělým trendem je dnes flexibilní plánování směn podle potřeb zaměstnanců – pokud se například některým zaměstnancům nehodí být odpoledne v práci kvůli dětem, dopřejte jim dopolední směnu apod. Plánute směny s ohledem na přání a potřeby svých lidí, pokud to jen trochu jde. „A musíte-li zajistit lidi na pracovišti v momentě, kdy jsou školy zavřené a o děti se musí někdo starat, můžete zařídit pomoc s hlídáním,“ upozorňuje Zdenka Studená z FLEXJOBS.CZ.

VYTVOŘTE ODDĚLENÉ SKUPINY
Kvůli bezpečnosti je nejlepší zaměstnance rozdělit do skupin, které se vzájemně nemíchají. Zkuste eliminovat počet lidí, kteří spolu na směně přijdou do kontaktu. S tím se pojí i omezení společného stravování, omezení pohybu třetích osob v prostorách zaměstnání a dodržování odstupu alespoň dva metry. Na klíčové pozice domluvte alespoň dva zaměstnance, kteří by se spolu neměli potkat vůbec. Můžou se střídat a v případě výpadku jeden zastoupí druhého.

PROSAZUJTE HYGIENU. RADŠI VÍC NEŽ MÍŇ
Vyvěste zaměstnancům na řadu míst na pracovišti návody, jak eliminovat nebezpečí nákazy. Ideálně jednoduché a přehledné, třeba obrázkové. U vchodů a na další určená místa umístěte mýdla a dezinfekce a nařiďte zaměstnancům je používat. Nošení roušek je dnes samozřejmost a požádejte je i udržování větších odstupů.

ROZHAZUJTE VITAMINOVÉ BOMBY
Poskytněte svým lidem jednorázové kapesníky, dezinfekční a antibakteriální přípravky. Zdarma jim můžete zajistit přísun pomerančů, citronů, zázvoru a medu. Nemáte roušky? Snažte se je získat jinde, například je poptejte u dobrovolníků.

NÁVRAT Z KARANTÉNY DO PROVOZU
Co dělat, pokud máte v provozu člověka, který se vrátil z karantény? Jste povinni pro zaměstnance vytvářet bezpečné pracovní prostředí a předcházet možným rizikům. Když ale umožníte návrat do práce zaměstnanci, který prošel celou karanténou a nevykazuje příznaky onemocnění, není to porušení této povinnosti. V případě, že by kolegové takového zaměstnance odmítali chodit do práce, zkuste jim situaci vysvětlit. Takový člověk je považován za zdravého, musí tak být vnímán vámi a měl by i jimi. V nejhorším případě můžete považovat jejich jednání za neomluvenou absenci, která může vést až k okamžitému zrušení pracovního poměru.

DEJTE JIM JINOU PRÁCI
Možná, že home office lidem dát nemůžete, ale nadbytek práce pro ně teď taky nemáte. Zaměstnanci pak můžete uložit, aby do zaměstnání nedocházel, ale v takovém případě jste nuceni jim platit náhradu mzdy nebo platu. A zaměstnance dokonce můžete zapůjčit jiné firmě, která jich má za současné situace nedostatek.

„Nejhorší, co může firma v současné situaci udělat, je nechat zaměstnance dlouhé týdny v nečinnosti a nejistotě. Kolegům, kteří kvůli zrušeným projektům a odřeknutým zakázkám nemají v současné chvíli práci, najděte jinou náplň. Přeřaďte je do jiných týmů. Nechte je přemýšlet o strategiích a pořádejte Skype konference o nápadech, kam směřovat firmu, až krizová situace pomine. Dejte všem zaměstnancům najevo, že o ně firma stojí, a dopřejte jim příležitost pro ni pracovat. Byť v omezené míře,“ radí odborník na práci na dálku Martin Martoch.

Pokud je na současné špatné situaci něco dobrého, pak je to čas, který máme na věci, na které se ho běžně nedostává. Můžete společně se zaměstnanci zlepšovat zastaralé procesy, kvalitu služeb, customer experience nebo (a to je stejné i na home office) si udělat pořádek ve všem, co se vaší práce týká. Až se vše vrátí do normálu, vrátí se to i vám. Tak toho využijte.

Zdroj: lmc.eu