www.jsrlz.cz :: Organizační struktura (19.10.2017 - 20:21)

 
 
sipka Úvodní stránka sipka   Jihočeský pakt zaměstnanosti sipka    Organizační struktura

Organizační struktura

Organizační struktura Jihočeského paktu zaměstnanosti má úroveň strategickou a operativní a je popsána v příloze č. 1 „Memoranda“.

Řídící výbor Jihočeského paktu zaměstnanosti má pravomoc ke strategickému řízení, projednávání a schvalování strategie a monitoringu aktivit paktu. Řídící výbor jedná minimálně 1x ročně a je složen ze zástupců regionálních aktérů trhu práce:

  • Jihočeský kraj;
  • Krajská pobočka Úřadu práce České Budějovice;
  • Jihočeská hospodářská komora;
  • Regionální rada Českomoravské konfederace odborových svazů;
  • Jihočeská univerzita České Budějovice;
  • Vysoká škola technická a ekonomická České Budějovice;
  • Regionální agrární komora Jihočeského kraje;
  • Svaz měst a obcí Jihočeského kraje;
  • Zástupce Střední odborné školy;
  • Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů.

 

Výkonná rada Jihočeského paktu zaměstnanosti je pověřena výkonnými pravomocemi ke strategickému řízení paktu. Výkonná rada je složena ze zástupců strategických partnerů a jedná min. 2x ročně.

Operativní úroveň zajišťuje Manažer Jihočeského paktu zaměstnanosti a ustanovené Odborné pracovní skupiny k jednotlivým strategickým prioritám paktu.

Nositelem Jihočeského paktu zaměstnanosti je Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s., která bude reprezentovat příslušný kraj jako strategická teritoriální partnerství aktérů trhu práce a zajistí administrativní a koordinační činnosti.

 

 

download suggestion

Partneři:

part1 part2 part3 part4 part5

&copy Copyright 2011 JSRLZ, Všechna práva vyhrazena.