www.jsrlz.cz :: Jihočeský pakt zaměstnanosti (17.10.2017 - 00:07)

 
 
sipka Úvodní stránka sipka   Jihočeský pakt zaměstnanosti

Jihočeský pakt zaměstnanosti

Koordinované řešení problémů na regionálním trhu práce a predikce potřeb zaměstnavatelů. To jsou hlavní cíle Jihočeského paktu zaměstnanosti, který byl podepsán zástupci Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory, Úřadu práce v Českých Budějovicích, Českomoravské konfederace odborových svazů, Jihočeské univerzity a Vysoké školy technické a ekonomické v úterý 24. května, jež se k této spolupráci zavazují. Nositelem Jihočeského paktu zaměstnanosti je Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.

 

Jihočeský pakt zaměstnanosti má 4 hlavní strategické priority:

  • skutečně efektivní a pružné fungování trhu práce pro všechny jeho aktéry;
  • systémová podpora slaďování poptávky a nabídky po pracovní síle;
  • podpora aktivit vedoucích k cílenější podpoře zahájení samostatné výdělečné činnosti a dalšímu rozvoji existujících subjektů;
  • využívání proaktivních nástrojů na trhu práce směrem k znevýhodněným cílovým skupinám.

Ustanovená platforma partnerů Paktu zaměstnanosti by měla do budoucna realizovat strategické aktivity směřující k cílenému propojování subjektů veřejného a soukromého sektoru, tak abychom zvýšili zájem zejména mladých o potřebné profese a lépe tak uspokojili požadavky zaměstnavatelů na trhu práce.

Memorandum o založení Jihočeského paktu zaměstnanosti je v sekci Ke stažení zde.

download suggestion

Partneři:

part1 part2 part3 part4 part5

&copy Copyright 2011 JSRLZ, Všechna práva vyhrazena.