www.jsrlz.cz :: Zpátky do práce 50+ (19.10.2017 - 20:22)

 
 
sipka Úvodní stránka sipka   Projekty sipka    Zpátky do práce 50+

Zpátky do práce 50+

Projekt je určen pro cílovou skupinu osob ve věku 50+, která patří ke skupině znevýhodněných osob na trhu práce v Jihočeském kraji. Díky projektu získají tyto osoby nezbytné kompetence pro trh práce, nové kvalifikace a možnost
trvalého zaměstnání.

 

Během realizace komplexní nabídky motivačních, poradenských a vzdělávacích aktivit bude podpořeno cca 200 osob z evidence ÚP formou získání, obnovení či doplnění znalostí a dovedností užitečných pro získání zaměstnání nebo zahájení vlastního podnikání. Až 50 osob ve věku 50+ získá profesní kvalifikaci a až 30ti osobám bude zprostředkováno zaměstnání s finančním příspěvkem na mzdu.

 

Leták k projektu je ke stažení zde.

Prezentace projektu je ke stažení zde.

 

Problém nízké participace starších osob 50+ na trhu práce je plošný v rámci celé ČR. Zaměstnavatelé si vybírají mladší zájemce z obavy klesající pracovní výkonnosti starších osob a také z důvodu neochoty investovat své zdroje do rozvoje starších pracovníků. Stále více lidí v předdůchodovém věku proto končí na úřadech práce (ÚP), případně odcházejí předčasně do penze.

V Jihočeském kraji se evidované nezaměstnané osoby na úřadu práce ve věku 50 + řadí mezi nejohroženější skupiny z hlediska uplatnění na trhu práce. Představují cca 30 % ze všech evidovaných nezaměstnaných. I když se této CS věnuje značná část aktivit v rámci aktivní politiky zaměstnanosti, je ucelená nabídka, zohledňující potřeby právě této CS stále nedostatečná. Tato skupina má problém si najít uplatnění na trhu práce a vyžaduje individuální přístup a poradenství, které je namotivuje ke vzdělávání a získání nové kvalifikace a k uplatnění na trhu práce.

 

AKTIVITY PROJEKTU

KA1 Trh práce a já - představení poptávky na trhu práce; individuální poradenství a vytvoření individuálního vzdělávacího plánu dle potřeb osob 50+ v návaznosti na požadavky zaměstnavatelů, aktivita bude zajištěna odborníky ve spolupráci s ÚP ve vybraných městech Jihočeského kraje;

KA2 Připrav se na práci - vzdělávací modul zaměřený na motivační, vzdělávací, poradenské aktivity a praktické nácviky modelových situací směřujících k upevnění sebevědomí, získání potřebných znalostí, dovedností a kompetencí pro trh práce.

KA3 Rekvalifikace - minimálně 50ti osobám z cílové skupiny bude zajištěna rekvalifikace směřující k jejich uplatnění na trhu práce dle jejich individuálního vzdělávacího plánu. CS bude nabídnuta možnost prohloubit si stávají kvalifikaci či získat novou profesní kvalifikaci, která jim umožní návrat na trh práce v pozici zaměstnance nebo začínajícího podnikatele.

KA4 Poznej svoji práci - součástí projektu bude zprostředkování práce pro vybranou cílovou skupinu min. 30 osob 50+ u zaměstnavatelů s finančním přispěním na jejich mzdu. Úspěšným absolventům, kteří dokončí KA 2 nebo KA 3 bude zprostředkováno zaměstnání s finančním příspěvkem na mzdu po dobu 6 měsíců. Díky tomu získá CS pracovní zkušenosti, pracovní návyky, sociální vazby, které jim pomohou pro dlouhodobé udržení se na pracovním trhu.

 

REALIZACE PROJEKTU

Zahájení projektu: 1.1.2017

Ukončení projektu: 31.12.2018

 

V případě, že chcete vstoupit do projektu, vyplňte si nezávnou přihlášku a pošlete jí na adresu vickova@jsrlz.cz nebo uvedenou kontaktní osobu. Přihlášku si můžete stáhnout zde.

 

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Michaela Fouňová

odborník pro práci s účastníky projektu

email: founova@jsrlz.cz

mobil: +420 602 454 395

 

Více informací o projektu Vám poskytne uvedená kontaktní osoba.

download suggestion

Partneři:

part1 part2 part3 part4 part5

&copy Copyright 2011 JSRLZ, Všechna práva vyhrazena.