www.jsrlz.cz :: O JSRLZ (17.10.2017 - 00:10)

 
 
sipka Úvodní stránka sipka   O JSRLZ

O JSRLZ

Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.

V Jihočeském kraji je rozvoji lidských zdrojů v posledních letech věnována velká pozornost. Dokladem toho je maximální úsilí, které instituce a firmy vynakládají na dosažení co možná největšího souladu mezi potřebami trhu práce a školskou soustavou.

V říjnu 2003 vznikla z popudu Jihočeské hospodářské komory Rada pro rozvoj lidských zdrojů Jihočeského kraje jako vysoce odborný tým, který se aktivně podílí na strategickém managementu rozvoje lidských zdrojů v regionu. V červnu 2005 vznikla Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s. a Rada RLZ se stala jejím fakultativním orgánem. 

Nová společnost má díky své právní subjektivitě možnost připravovat projekty v oblasti personalistiky a usilovat o jejich financování ze strukturálních fondů Evropské unie a jiných dotačních titulů. Bude se také podílet na sledování situace v oblasti trhu práce v kraji s návazností na celoživotní vzdělávání, jejím úkolem je vytvářet doporučení, zpracovávat nezávislá hodnocení a odborné posudky k této problematice a sloužit jako expertní instituce v této oblasti.

 

download suggestion

Partneři:

part1 part2 part3 part4 part5

&copy Copyright 2011 JSRLZ, Všechna práva vyhrazena.