www.jsrlz.cz :: Regionální sektorová dohoda pro obor Elektrotechniky a energetiky – řešení pro dostatek kvalifikovaných pracovníků (17.10.2017 - 00:09)

 
 
sipka Úvodní stránka sipka   Novinky sipka    Regionální sektorová dohoda pro obor Elektrotechniky a energetiky – řešení pro dostatek kvalifikovaných pracovníků

Regionální sektorová dohoda pro obor Elektrotechniky a energetiky – řešení pro dostatek kvalifikovaných pracovníků

Na základě neuspokojivé situace na trhu práce v Jihočeském kraji, kdy řada zaměstnavatelů stále řeší nedostatek technicky kvalifikovaných pracovníků, se Jihočeská hospodářská komora (JHK) zapojila do projektu s názvem „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“. Iniciátorem projektu je Svaz průmyslu a dopravy ČR a Českomoravská konfederace odborových svazů.

 

Kromě zástupců JHK je pracovní tým tvořen také zástupci Svazu průmyslu a obchodu ČR, Českomoravské konfederace odborových svazů a zástupci Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Podle Lenky Vohradníkové z JHK, která je současně koordinátorkou pracovního týmu v Jihočeském kraji, je hlavním účelem projektu nalezení efektivních řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů v regionu.

„Zpracováním analýz, studií a především ze samotného zájmu regionálních zaměstnavatelů vyplynul problém spočívající v nedostatku kvalifikovaných pracovníků v oborech Elektrotechniky a energetiky“, uvedla Vohradníková a doplnila, že v posledních třech letech dochází k významnému poklesu počtu žáků v oborech elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika. Navíc absolventi elektrotechnických oborů s maturitou ve velké míře nepřecházejí rovnou na trh práce, ale pokračují v dalším studiu na vysoké škole. Proto v porovnání s jinými skupinami oborů lze konstatovat, že nezaměstnanost absolventů elektrotechnických oborů je dlouhodobě velice podprůměrná.

Jihočeskému pracovnímu týmu se k dnešnímu dni podařilo pro téma Elektrotechniky a energetiky získat jak podporu Úřadu práce a Krajského úřadu, tak také podporu technicky zaměřených škol. Dalším krokem pracovního týmu bude navázání spolupráce s významnými jihočeskými firmami, které se na realizaci Sektorové dohody budou aktivně podílet. Hlavním smyslem jejich spolupráce bude zajistit si do budoucna dostatek kvalifikovaných pracovníků. V září 2014 bude zorganizován Kulatý stůl - společné setkání všech zapojených aktérů, kde budou projednávána navrhovaná opatření a jejich následná realizace.

V jihočeském kraji funguje již od roku 2012 Sektorová dohoda pro obor strojírenství. Jedním z přínosů této dohody je, že i přes snižující se počet absolventů škol způsobený demografickým poklesem v posledních třech letech, se podíl absolventů ve strojírenství stále udržuje na přibližně stejné hodnotě.

Tisková zpráva 22. 7. 2014 I Helena Halabicová

download suggestion

Partneři:

part1 part2 part3 part4 part5

&copy Copyright 2011 JSRLZ, Všechna práva vyhrazena.