www.jsrlz.cz :: Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců znovu spuštěna (17.10.2017 - 00:13)

 
 
sipka Úvodní stránka sipka   Novinky sipka    Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců znovu spuštěna

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců znovu spuštěna

Upozorňujeme zájemce o získání podpory na odborné vzdělávání svých zaměstnanců, že Úřad práce ČR zahajuje dne 20. 3. 2017 v 10 hodin příjem žádostí do projektu POVEZ II formou kolové výzvy s alokací 1 mld. Kč. Nově probíhá příjem žádostí prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách http://povez.uradprace.cz.

 

V rámci tohoto programu budou moci zaměstnavatelé získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd po dobu školení.

 

Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

 

Zaměstnavateli bude hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu.

Vzdělávání bude moci být zajištěno:

  • externím vzdělávacím zařízením (uznatelným nákladem bude pouze kurzovné),
  • interními lektory zaměstnavatele (uznatelným budou mzdové náklady lektora, který zajišťuje odborný rozvoj. Příspěvek bude odpovídat skutečně vynaloženým mzdovým nákladům lektora podle evidence vzdělávací aktivity (či obdobného dokumentu) za dobu lektorské činnosti (počet hodin) v rámci vzdělávací aktivity, na kterou je příspěvek poskytnut. Proplácený příspěvek však bude omezen maximální hodinovou sazbou, která bude v projektu uznatelná. Stanovený limit bude vycházet z průměrného výdělku vnitropodnikových lektorů v ČR.

Vzdělávání bude moci být realizováno jako vzdělávání obecné i specifické a to jak v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech. Rovněž bude umožněno realizovat vzdělávání přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně praktické přípravy.

 

Zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.

 

Pro více informací se obraťte na Vaši nejbližší pobočku Úřadu práce ČR. Své dotazy k metodice projektu můžete posílat na povez@uradprace.cz. Podrobné informace o programu POVEZ II lze získat na internetových stránkách Úřadu práce http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii.

download suggestion

Partneři:

part1 part2 part3 part4 part5

&copy Copyright 2011 JSRLZ, Všechna práva vyhrazena.