www.jsrlz.cz :: Podnikatelé s méně než 50 zaměstnanci a začínající podnikatelé budou moci využít programu Jihočech (17.10.2017 - 00:13)

 
 
sipka Úvodní stránka sipka   Novinky sipka    Podnikatelé s méně než 50 zaměstnanci a začínající podnikatelé budou moci využít programu Jihočech

Podnikatelé s méně než 50 zaměstnanci a začínající podnikatelé budou moci využít programu Jihočech

Podnikatelé v Jihočeském kraji budou mít od července 2016 možnost získat zvýhodněný úvěr. Začínající podnikatelé mohou získat úvěr až do výše 0,5 mil. Kč, ostatní malí podnikatelé (s méně než 50 zaměstnanci) až 1 mil. Kč se splatností do 6 let na pořízení investic či financování zásob.
Program zvýhodněných regionálních úvěrů realizuje Jihočeský kraj ve spolupráci s ČMZRB nepřetržitě již od roku 2003. Jeho prostředky se postupně dílky příspěvkům kraje a splátkám z dříve poskytnutých úvěrů zvyšují. Doposud bylo v Jihočeském kraji touto formou podpořeno 128 projektů v celkové výši 96 mil. Kč.

 
A jaké jsou parametry Zvýhodněného regionálního úvěru pro podnikatele v Jihočeském kraji?
Příjemce podpory musí splňovat podmínky malého podnikatele podle Definice MSP.

Charakteristika produktu:
 • výše úvěru: až 1 mil. Kč, pro začínajícího podnikatele max. 500 tis. Kč
 • úroková sazba: pevná 4 % p. a.,
 • doba splatnosti: do 6 let od data uzavření smlouvy o úvěru,
 • čerpání úvěru: po dobu 9 měsíců od data uzavření smlouvy o úvěru,
 • odklad splátek jistiny úvěru: až 12 měsíců od data uzavření smlouvy o úvěru,
 • zajištění: vlastní směnka vystavená příjemcem podpory avalovaná nejméně jednou fyzickou nebo právnickou osobou.
Na co lze úvěr využít?
 • pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku,
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,
 • pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek,
 • pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj,
 • DPH příslušející ke způsobilému výdaji je rovněž způsobilým výdajem.
Jaké další podmínky musí žadatel a projekt splnit?
 • Projekt se musí převážně týkat podporované ekonomické činnosti.
 • Projekt bude realizován na území Jihočeského kraje.
 • Poskytnutá veřejná podpora nesmí přesáhnout omezení dané pravidlem de minimis.
 • Další informace a podmínky, které musí splňovat příjemce podpory, jsou uvedeny v Podmínkách poskytování zvýhodněných regionálních úvěrů pro podnikatele v Jihočeském kraji na stránkách www.cmzrb.cz
Kde získat více informací?
Pro další informace, včetně konzultace a poradenství, je možné kontaktovat Jihočeskou hospodářskou komoru:
Informace, včetně kontaktů na pracovníky banky, jsou k dispozici na www.cmzrb.cz.
download suggestion

Partneři:

part1 part2 part3 part4 part5

&copy Copyright 2011 JSRLZ, Všechna práva vyhrazena.