www.jsrlz.cz :: Partnerství znalostního transferu (17.10.2017 - 00:14)

 
 
sipka Úvodní stránka sipka   Novinky sipka    Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 1. Skupinu výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V rámci těchto výzev byla vyhlášena výzva k programu Partnerství znalostního transferu.

 

Cílem tohoto programu je posílit mobilitu a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou prostřednictvím účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v daném podniku. Absolvent se musí podílet na zlepšování výrobních procesů, nebo se může účastnit výzkumu a vývoje vedoucího k vytvoření nových produktů nebo služeb, popř. realizovat činnosti vedoucí ke zlepšení podnikových procesů.

Náklady spojené se zaměstnaneckým poměrem a činnostmi daného absolventa lze hradit z velké části z dotace, která může činit až 70%. Absolvent tak pracuje pod vedením pracovníka daného podniku a dohlíží na něj akademický pracovník z příslušné VŠ.

Příjem předběžných žádostí je v termínu od 2. 7. 2015 do 31. 8. 2015. Příjem plných žádostí je následně v termínu od 1. 9. 2015 do 30. 11. 2015.

Více informací, týkajících se příjemců, výše podpory, specifikace způsobilých výdajů a další, naleznete na www.asistencnicentrum.cz

download suggestion

Partneři:

part1 part2 part3 part4 part5

&copy Copyright 2011 JSRLZ, Všechna práva vyhrazena.