www.jsrlz.cz :: Jihočeský pakt zaměstnanosti (19.10.2017 - 20:21)

 
 
sipka Úvodní stránka sipka   Novinky sipka    Jihočeský pakt zaměstnanosti

Jihočeský pakt zaměstnanosti

Koordinované řešení problémů na regionálním trhu práce a predikce potřeb zaměstnavatelů. To jsou hlavní cíle Jihočeského paktu zaměstnanosti, který byl podepsán v úterý 24. května šesti zástupci, jež se k této spolupráci zavazují. Nositelem Jihočeského paktu zaměstnanosti je Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s.

 

 Pakt vytváří platformou pro spolupráci při řešení majoritních problémů trhu práce v Jihočeském kraji. „Ačkoliv podíl nezaměstnaných osob v Jihočeském kraji dosahoval v dubnu 4,4 % a z dlouhodobého hlediska se Jihočeský kraj řadí na třetí až pátou nejnižší příčku v rámci České republiky, existují zde slabé stránky, jako je nedostatek kvalifikovaných pracovníků především v technických a řemeslných oborech, nedostatečná odborná příprava absolventů, nízká míra podnikavosti populace, ztráta talentů či nízká míra využívání flexibilních forem práce,“ uvedl ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist. Tyto důvody vedly k vytvoření strategického teritoriálního partnerství v rámci Jihočeského kraje, které se bude situací na trhu práce v regionu systémově zabývat.

 

Jihočeský pakt zaměstnanosti má 4 hlavní strategické priority: skutečně efektivní a pružné fungování trhu práce pro všechny jeho aktéry; systémová podpora slaďování poptávky a nabídky po pracovní síle; podpora aktivit vedoucích k cílenější podpoře zahájení samostatné výdělečné činnosti a dalšímu rozvoji existujících subjektů; a využívání proaktivních nástrojů na trhu práce směrem k znevýhodněným cílovým skupinám.

 

„Ustanovená platforma partnerů paktu zaměstnanosti by měla do budoucna realizovat strategické aktivity směřující k cílenému propojování subjektů veřejného a soukromého sektoru, tak abychom zvýšili zájem zejména mladých o tolik potřebné technické profese a lépe tak uspokojili požadavky zaměstnavatelů na trhu práce,“ dodal Luděk Keist.

download suggestion

Partneři:

part1 part2 part3 part4 part5

&copy Copyright 2011 JSRLZ, Všechna práva vyhrazena.