www.jsrlz.cz :: IROP - Výzva č. 46 a 47: Infrastruktura základních škol (19.10.2017 - 20:20)

 
 
sipka Úvodní stránka sipka   Novinky sipka    IROP - Výzva č. 46 a 47: Infrastruktura základních škol

IROP - Výzva č. 46 a 47: Infrastruktura základních škol

Dne 17. srpna 2016 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje výzvu č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“ (současně je vyhlášena výzva č. 46 „Infrastruktura základních škol“ ) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.

 

Jak u výzvy č. 46 „Infrastruktura základních škol“, tak u výzvy č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“ je podpora zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol - odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi) a také nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. Hlavní zaměření projektu musí být cíleno na rozvoj klíčových kompetencí či budování bezbariérovosti škol. Ve výzvě určené pro správní obvody obcí s rozšířenou působností, kde se nacházejí sociálně vyloučené lokality (SVL), je také možné realizovat projekty na rozšiřování kapacit kmenových učeben. V rámci hlavního zaměření projektu lze jako doplňkovou aktivitu zajistit vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu či nakupovat potřebné kompenzační pomůcky.

 

Všechny projektové záměry předložené v rámci těchto výzev musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání (MAP) a záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP v příslušném plánu. Tyto schválené dokumenty jsou zveřejněny na webu www.uzemnidimenze.cz    .
Pro žadatele je připraveno u výzvy Infrastruktura základních škol 550 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a národní spolufinancování činí téměř 100 mil. Kč. U výzvy Infrastruktura základních škol (SVL) je to 1,28 mld. Kč z EFRR a národní spolufinancování ve výši přes 225 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 1 mil. Kč a maximální výše celkových výdajů na jeden projekt je pak 99 mil. Kč.  Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 29. 9. 2016, 14:00 do 14. 2. 2017, 14:00.

 

 

download suggestion

Partneři:

part1 part2 part3 part4 part5

&copy Copyright 2011 JSRLZ, Všechna práva vyhrazena.