www.jsrlz.cz :: Informace k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů (17.10.2017 - 00:11)

 
 
sipka Úvodní stránka sipka   Novinky sipka    Informace k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů

Informace k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů

Informace k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Připravovaná novela zákona č. 586/1992 Sb. umožní úlevy při pořízení majetku zaměstnavatele pro účely odborného vzdělávání, ve výdajích vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání a valorizaci motivačního příspěvku.

 

V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání schválený vládou ČR v prosinci 2008, předložilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v prosinci 2012 návrh Nových opatření na podporu odborného vzdělávání (dále jen „NO POV“). Na zpracování NO POV se podíleli členové odborné pracovní skupiny při MŠMT, ve které jsou zastoupeni kromě pracovníků MŠMT pracovníci resortů, jmenovitě Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, dále také zástupci zaměstnavatelů Hospodářské a Agrární komory, Svazu průmyslu a dopravy, Svazu obchodu a cestovního ruchu, dalších zaměstnavatelů, ČMKOS, krajů a asociací středních škol. NO POV vláda České republiky schválila na jednání dne 9. 1. 2013.

Součástí NO POV, které MŠMT ve spolupráci s ostatními resorty průběžně naplňuje, je opatření č. IV/1: „Novelizovat zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ošetřit přímé i nepřímé financování středního, vyššího odborného vzdělávání a vysokoškolského vzdělávání ze strany zaměstnavatelů a zohlednit přímé i nepřímé financování jako uznatelné výdaje v příslušných ustanoveních zákona, pokud tyto výdaje není povinen uhradit stát či zřizovatel.“ Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byla promítnuta do zákonného opatření Senátu ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů  v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, které bylo 27. listopadu 2013 projednáno jako bod č. 18 ustavující schůze PSP ČR s platností k 1. 1. 2014.

Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, spočívá v zavedení nového odpočtu od základu daně z příjmu na podporu odborného vzdělávání. Odpočet na podporu odborného vzdělávání lze poprvé uplatnit za zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, započaté v roce 2014.

Novela uvedeného zákona umožní zaměstnavatelům – poplatníkům:

  • Odpočet na podporu pořízení majetku zaměstnavatele pro účely odborného vzdělávání v rozsahu 50 a 110 % vstupní ceny majetku podle doby jeho využití žáky a studenty.
  • Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání činí součin 200, – Kč a počtu hodin praktického vyučování ve středních školách, odborné praxe ve vyšších odborných školách a vzdělávací činnosti v rámci části akreditovaného studijního programu vysokých škol, uskutečněných v konkrétním období na pracovišti zaměstnavatele – poplatníka.
  • Valorizaci limitovaného účelového motivačního příspěvku, který zahrnuje stipendium, příspěvek na stravování, ubytování, jízdné a osobní ochranné pomůcky. Původní částka pro žáky středních škol se navýšila z 2.000 Kč na 5.000 Kč, u studentů vyšších odborných škol a vysokých škol z 5.000 Kč na 10.000 Kč.

K uvedené novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ve spolupráci s ostatními resorty MŠMT zpracovalo informativní materiál s názvem „Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů“.

Uvedený informativní materiál byl poradou vedení MŠMT č. 16 ze dne 7. května 2014 pod č.j. 14 160/2014-1 vzat na vědomí a je uveden v imf.pdf příloze (516,97 KB).

download suggestion

Partneři:

part1 part2 part3 part4 part5

&copy Copyright 2011 JSRLZ, Všechna práva vyhrazena.