www.jsrlz.cz :: Aktuální výzvy programu Aplikace, Spolupráce a Nízkouhlíkové technologie (17.10.2017 - 00:11)

 
 
sipka Úvodní stránka sipka   Novinky sipka    Aktuální výzvy programu Aplikace, Spolupráce a Nízkouhlíkové technologie

Aktuální výzvy programu Aplikace, Spolupráce a Nízkouhlíkové technologie

Ministerstvo průmyslu a obchodu spravuje v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro období 2014 - 2020 celkem 24 programů podpory. Finanční prostředky z něj budou moci žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Podpora bude vyplácena formou dotací a finančních nástrojů.

 

Aktuálně jsou vyhlášeny výzvy k předkládání žádostí do těchto programů:

Vyhlášení Výzvy II v rámci programu Aplikace

  • Cílem programu podpory Aplikace je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. V rámci II. Výzvy bude podporována pouze realizace projektů zapojených do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě IraSME.
  • Žádosti o podporu jsou přijímány od 11. 3. 2016 do 30. 4. 2016

Vyhlášení Výzvy II v rámci programu Spolupráce - Klastry

  • Program Spolupráce je zaměřený na podporu rozvoje inovačních sítí – klastrů, technologických platforem a dalších typů kooperačních sítí. V rámci II. Výzvy bude podporována pouze realizace projektů zapojených do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě Cornet. Obecným cílem programu je zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.
  • Žádosti o podporu jsou přijímány od 11. 3. 2016 do 30. 4. 2016

Vyhlášení Výzvy I v rámci programu Nízkouhlíkové technologie

  • Cílem programu podpory a Výzvy je podpořit konkurenceschopnost podniků a udržitelnost české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin. Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.
  • Výstupem projektů realizovaných v rámci této Výzvy je rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.
  • Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 4. 2016 do 31. 7. 2016.

Více informací k jednotlivým výzvám lze získat na stránkách http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy.

download suggestion

Partneři:

part1 part2 part3 part4 part5

&copy Copyright 2011 JSRLZ, Všechna práva vyhrazena.