www.jsrlz.cz :: Aktuální granty Nadace ČEZ (19.10.2017 - 20:20)

 
 
sipka Úvodní stránka sipka   Novinky sipka    Aktuální granty Nadace ČEZ

Aktuální granty Nadace ČEZ

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporujeme řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života.

 

Oranžové schody

je určeno na podporu bezbariérového přístupu pro žáky, studenty a pedagogy na školách. Odstranění bariér zlepší možnosti vzdělávání žáků/studentů se zdravotním postižením, podpoří vzájemnou integraci a zajistí všem důstojné podmínky na cestě ke vzdělání.

Vhodným žadatelem jsou školní zařízení vč. základních škol.

Uzávěrka 31. července 2016

Výše příspěvku až 400 tis. Kč, resp. 500 tis. Kč – více v podmínkách.

Více informací naleznete na http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-schody.html

 

Podpora regionů
Zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.

Vhodným žadatelem jsou všechny právnické osoby.

Uzávěrka: žádosti lze podávat průběžně

Maximální výše příspěvku není stanovena.

Více informací naleznete na http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html.


Oranžové hřiště
je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních, víceúčelových a dalších hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť v areálech mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

Vhodným žadatelem jsou všechny právnické osoby. 

Uzávěrka: žádosti lze podávat průběžně

Maximální výše příspěvku není stanovena.
Více informací naleznete na http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/oranzove-hriste.html

download suggestion

Partneři:

part1 part2 part3 part4 part5

&copy Copyright 2011 JSRLZ, Všechna práva vyhrazena.